Sag: Brogade 021 og Bag Haverne 052 A

Brogade 21 og Bag Haverne 52 A, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogade 021 og Bag Haverne 052 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogade 21 og Bag Haverne 52 A
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhus med sidehus (mellem 1847 og 1854) samt pakhuset (1853). F. 1983.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-12-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/259-0005

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-3-79/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-63/82


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Brogade 21A
Fredet bygning Bag Haverne 52A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap