Sag: Kirkestræde 014 og 016

Kirkestræde 14 og 16, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkestræde 014 og 016
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkestræde 14 og 16
Kommune:
Køge
Omfang:
Forhuset nr. 14 (bindingsværksbygningen fra før 1761, gadesiden pudset efter 1877) med sidehus. F. 1984. Forhuset nr. 16 (1820). F. 1944.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1944
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkestræde 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap