Sag: Granitbroer (2 stk.) ved Ledreborg

Ledreborg Allé, Lejre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Granitbroer (2 stk.) ved Ledreborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ledreborg Allé
Kommune:
Lejre
Omfang:
De to granitbroer, der hører til alléen gennem Blæsenborg (1747-55).
Fredet 1949.
Beskrivelse:
Granitbroerne ved Ledreborg ligger i forlængelse af den lindeallé, der fører op til Ledreborg. Broerne går over to mindre åløb.  

Broen, tættest på Ledreborg har én bue og er udført i en rødlig, kvadret granit. Overkanten af broen, der ligeledes er udført i granit, har en svag udkragning. Belægningen på broen er asfalt. Langs begge brosider er et ældre, gråmalet smedejernsværn.

Den anden bro er udført i samme materialer, men har to buer, da denne å er bredere. ”Ledreborg” og årstallet ”1755” er hugget i broens overkant. Langs begge brosider findes et ældre, rødmalet smedejernsværn. Omkring det nederste af hver baluster ses volutsvungne motiver, og øverst er de afsluttet af en sort knop.
Bygningshistorie:
Broerne er opført for Ledreborg i 1755.
kilder:
Danske Slotte og Herregårde, Første Bind, Alfred G. Hassings Forlag, København 1944.

Herregården – menneske, samfund, landskab, bygninger, (red.), J. Erichsen og M. V. Pedersen, Nationalmuseet 2005. 

Ledreborg Allè 002 A, Ledreborg, matr. nr. 1a, Ledreborg hovedgård, Allerslev. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. Taget. 3 sider. Karsten Rønnow. August 1984.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved de to granitbroer knytter sig til deres placering på den meget lange lindeallé, der som en akse fører op til Ledreborg. Placeringen knytter de to broer til herregården og er med til at visualisere herregårdens arealer i landskabet. 
Kulturhistorisk værdi:
De to granitbroers kulturhistoriske værdi knytter sig til deres sammenhæng med Ledreborg, der tydeligt ses ved inskriptionerne i granitten (”Ledreborg” og årstallet ”1755”). Udover en logistisk funktion har broerne tillige en funktion, som statussymbol, der gennem tiden har illustreret herregården magt.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved de to granitbroer knytter sig til deres enkle og velproportionerede formsprog. Udførelsen i massiv granit får broerne til at fremstå kraftige og magtfulde, mens støbejernsværnene tilfører et let udtryk. Den største af broerne med det mest detaljerede værn står som et fint dekoreret element i landskabet. Den midterste pæl er udført med større og flere snoede volutter end de øvrige, hvilket skaber en centralisering og symmetri.  
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Granitbroerne ved Ledreborg knytter sig til deres placering, ens udformning og materialeanvendelse. Endvidere knytter der sig værdi til støbejernsværnene og indgraveringen med årstal, der direkte forbinder broerne til Ledreborg.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Allé

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1949
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Ledreborg Alle 2A
Fredet bygning Ledreborg Alle 2A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Allé


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap