Sag: Den tidl. Birkede Skole

Møllevej 016, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Birkede Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllevej 016
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Den tidl. Birkede Skole, udhuset (begge 1914) samt de seks lindetræer. F. 2000.*
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra bilag til Bygningssynets møde den 16. september 1998: Den kombinerede skole og lærerbolig, der er naturskønt beliggende med udsyn til åbne marker, omgivet af frugthave og mod vejen en række gamle lindetræer, er et yderst velbevaret, vinkelbygget Bedre Byggeskik anlæg med røde blankmure, hvidpudsede gesimser og halvvalmet tag, teglhængt med røde sten. Pånær én dør er de originale, grønmalede fyldningsdøre bevaret, ligesådan de originale vinduer med småsprossede, hvidmalede rammer, heriblandt de tre store skolestuevinduer, der har bibeholdt sit uklare glas i de nedre rammer, beregnet på at eleverne ikke skulle distraheres i timen af udsigten. Bygningen har endvidere tre originale skorstenspiber og ved den vestlige gavl en ældre, formentlig oprindelig havestue med muret underdel og hvidmalet træværk. Den tidligere skole, der siden skolens ophør i 1965 har fungeret som privatbolig - p.t. for den sidste førstelærers datter - har i det indre bevaret den oprindelige planløsning med skolestue med egen indgang i anlæggets ene fløj og lærerbolig med separat indgang i den anden fløj. Væsentligste indvendige ændring er opdelingen og ombygningen af den ene af de to oprindelige forstuer (én til pigerne og én til drengene) til tekøkken og toilet. Den anden forstue står fuldkommen intakt med harlequinternet klinkegulv og rødmalede fyldningsdøre, vægpaneler og knagerækker. Selve skolestuen står ligeledes i sin oprindelige form med ferniserede bræddegulve, grønmalede paneler og tavle og har som overalt i bygningen bibeholdt sine originale fyldningsdøre. I lærerboligen har man ligeledes bevaret rumdispositionen som på opførelsestidspunktet, dog er en enkelt skillevæg nedtaget mellem to mindre stuer i husets vestlige ende. Det meget velbevarede, fritliggende udhus, fremstår ligeledes i rød blankmur med valmtag, teglhængt med sortglaserede tegl. Revleporte og revledøre samt vinduesrammer er grønmalede. Husets sydlige del er indrettet som vognport, den nordlige rummer fire bevarede retiraderum. Vedligeholdelsestilstand: Hovedbygning såvel som udhus er meget fint vedligeholdt med stor veneration for huset og forståelse for dets arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Ramsø Kommune.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Træer

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-02-2000
Begrundelse:
Den tidligere Birkede Skole med tilhørende udhus (alt 1914) samt rækken af lindetræer foran skolen har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er et meget velbevaret eksempel på en mindre landskole med skolestue og lærerbolig under samme tag, opført i den tidstypiske Bedre Byggeskik stil. Der lægges vægt på, at bygningen har bibeholdt dette oprindelige Bedre Byggeskik udtryk med røde blankmure, trukne, pudsede gesimser og hvidmalede vinduesrammer samt ubrudte tagflader uden ovenlysvinder. I det indre vægtes det, at man har bevaret den oprindelige plan med skolestuen i sit oprindelige format og desuden en stor del af den oprindelige indretning, herunder forstuens klinkegulve og vægpaneler, skolestuens vægpaneler og uklare vinduesglas i de nedre rammer og i udhuset de velbevarede retiraderum. (jf. brev af 9. april 1999).
Journal nr.:
1996-911/263-0001

Journal nr.:

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-06-2000
Journal nr.:
1996-926/263-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Møllevej 16
Fredet bygning Møllevej 16

Fredede omgivelser: 1

Signatur Træer


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap