Sag: Jernbanebroer (2 stk.) ved Birkede

Birkede-Dåstrup, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jernbanebroer (2 stk.) ved Birkede
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Birkede-Dåstrup
Kommune:
Roskilde
Omfang:
De to jernbanebroer over vestbanen på vejstrækningerne Birkede-Dåstrup (ca. 1920) og Birkede-Søster Svenstrup (1853) henholdsvis 44,185 og 44,635 km. fra København.
Fredet 1981.
Beskrivelse:
Birkede - Dåstrup:
Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde – Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Dåstrup.

Jernbanebroen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Brofagene er cirka 10 meter lange, og broen har en bredde på 5,5 meter. Sceptrene er kvadratiske og er også opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er af metal. Der er, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt isat autoværn og børnesikring i form af 4mm stålwire mellem sceptre og afviserbjælker.

Birkede-Søster Svenstrup:
Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde – Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Radhuse.

Broen er opført som en cirka 25 meter lang trefags murbuebro med lysvidder på 4,8 meter. Brobuerne er af teglsten, mens pillernes fundamenter og dele af siderne er af bossagetilhugne granitkvadre. Rækværkets sceptre og afviserbjælker er af jern. Sceptrene er fæstnet i fint tilhugne granitblokke og der er opsat køreledningsskærme.     


Bygningshistorie:
Birkede-Dåstrup:
Jernbanebroen er placeret på strækningen Roskilde – Ringsted, hvor den sikrer forbindelsen mellem Birkede og Dåstrup.

Jernbanebroen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Brofagene er cirka 10 meter lange, og broen har en bredde på 5,5 meter. Sceptrene er kvadratiske og er også opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er af metal. Der er, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt isat autoværn og børnesikring i form af 4mm stålwire mellem sceptre og afviserbjælker.

Birkede-Søster Svenstrup:

Jernbanebroen er opført i år 1854 af det engelske firma Fox Henderson & Lomp, derfor kaldes brotypen også for en Englænderbro, i forbindelse med etableringen af jernbaneforbindelsen mellem Roskilde og Korsør. I forbindelsen med elektrificeringen i 1980’erne blev sporene sænket for at give plads til opsætning af køreledninger og køreledningsskærme. Broen blev renoveret i begyndelsen af 2000-tallet.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Birkede- Dåstrup:
Jernbanebroen ligger ganske diskret i landskabet, indrammet af tæt bevoksning. På begge sider af banen og på selve broen, stiger vejen. Stigningen kulminerer midt på broen, hvilket er med til at styrke oplevelsen af at passere jernbanen.

Birkede-Søster Svenstrup:
Jernbanebroens miljømæssige værdi ligger i den ganske diskrete placering i landskabet, indrammet af træer og buske. På begge sider af broen stiger vejen svagt og den slår desuden et knæk for at krydse jernbanen vinkelret, hvilket er med til at forstærke oplevelsen af, at passere en bro
Kulturhistorisk værdi:
Birkede- Dåstrup:
Jernbanebroen har stor kultur- og ingeniørhistorisk værdi, idet den er et interessant og meget velbevaret eksempel på det omfattende brobyggeri i armeret beton, som fandt sted i årene omkring 1920. Dertil kommer, at broen er en af ganske få bevarede jernbanebroer af denne type.

Birkede-Søster Svenstrup:
Jernbanebroen har meget stor kulturhistorisk og ingeniørhistorisk værdi, idet den er en af landets ældste jernbanebroer, og tillige er en af ganske få bevarede, såkaldte ”Englænderbroer” fra midten af 1800-tallet.   
Arkitektonisk værdi:
Birkede- Dåstrup:
Jernbanebroens arkitektoniske værdi ligger i det stærkt konstruktive og konceptuelt skarpe udtryk, som viser sig i den gennemgående meget lette og luftige konstruktions spændvidder og ’flade’ buer. De ’flade’ buer giver et stærkt og meget helstøbt, visuelt udtryk. Hertil kommer de elegante detaljer, eksempelvis at afviserbjælkerne aftager i dimension nedefter. Endvidere kommer den armerede betons kvaliteter tydeligt til udtryk i den konstruktivt spændstige, og delvist rå og ubehandlede fremtræden.

Birkede-Søster Svenstrup:
Jernbanebroens arkitektoniske værdi knytter sig til den massive og kraftfulde fremtræden i gule sten og granitkvadre. Udtrykket er solidt, men også elegant og detaljeret, idet kvadrene er bosserede og de gule sten er anvendt til at fremhæve de tre tøndehvælvede buer. 
Bærende fredningsværdier:
Birkede- Dåstrup og Birkede-Søster Svenstrup:
Jernbanebroens bærende fredningsværdier knytter sig til trefagskonstruktionen i slapt, armeret jernbeton med alle oprindelige og ældre detaljer, herunder sceptre og afviserbjælkers udformning. Hertil kommer broens traditionelle materialeholdning og overfladekvalitet.  
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-10-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-26/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Birkede Brovej 0
Fredet bygning Møllevej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap