Sag: Webers Gaard

Skolegade 5, 7 og 9 og Lille Maglekildestræde 2, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Webers Gaard
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skolegade 5, 7 og 9 og Lille Maglekildestræde 2
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (Skolegade 7-9) i en etage og det med dette sammenbyggede baghus (1700-tallet af Lorenz Weber) samt hjørnebebyggelsen (Skolegade 5/ Lille Maglekildestræde 2) bestående af den toetages beboelsesbygning mod øst (1700-tallet af Lorenz Weber) og den med denne toetages sammenbyggede, vest derfor liggende enetages bygning, oprindelig beboelse med værksted (1839 af Lorenz Weber). F. 1919. Udv. 1996.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-02-1996
Begrundelse:
"At beboelsesbygningen, opført 1839, udvidet mellem 1846 og 1854 og ombygget 1850 og 1857, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er en del af de bygningefredede ""Webers Gaard"", hvor det samlede anlæg udgør en væsentlig del af det historiske bygningsmiljø omkring Roskilde Domkirke. Beboelsesbygningen er et væsentligt eksempel på traditionel købstadsbebyggelse fra tiden omkring 1850. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
912/265-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-04-1994
Journal nr.:
926/265-0005

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Skolegade 5A
Fredet bygning Skolegade 7B
Fredet bygning Skolegade 7A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap