Sag: Farvergården

Skomagergade 33 A og Ringstedgade 3-5, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Farvergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skomagergade 33 A og Ringstedgade 3-5
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhus mod Skomagergade (1766-67) med sidehus mod Ringstedgade og forhus mod Ringstedgade (1857 af Mathias Brock, ombygget i 1860'erne af H.S. Sibbern). F. 1979.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-10-1979
Journal nr.:
66-3-89/79

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-08-1979
Journal nr.:
66-3-89/79


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Skomagergade 33A
Fredet bygning Ringstedgade 3A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap