Sag: Farvergården

Ringstedgade 3, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
0
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Farvergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ringstedgade 3
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (1857 af Mathias Brock, ombygget i 1860'erne af H.S. Sibbern). Fredet 1979.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
0
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-10-1979
Journal nr.:
66-3-89/79

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-08-1979
Journal nr.:
66-3-89/79

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
11-12-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at forhuset mod Skomagergade med sidehus i hovedtrækkene har bevaret et traditionelt ydre, og at bygningerne indgår som en væsentlig del af det historiske bybillede i Roskilde. Imidlertid er alle vinduer og udvendige døre bortset fra porten af nyere dato, og i stueetagen er der på gadesiden isat store butiksvinduer med termoruder. I det indre er der i stueetagen en åben planløsning med en moderne butiks-indretning. Overfladerne er nyere, herunder flisegulve i sidehuset og linoleum i forhuset. I sidehuset er der åbent til kip med gipsplader mellem spærene, og formentlig er en del af konstruktionen fornyet. Forhusets taglejlighed har til dels en ældre planløsning, men præges af nyere bygningsdele og overflader såsom pladelofter, glatte døre og gerichter. Samlet set finder Slots- og Kulturstyrelsen, at bygningernes fredningsværdier er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genoprettes. Styrelsen noterer sig, at bygningerne er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser for facaderne.
Journal nr.:
16/05852


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ringstedgade 3A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap