Sag: Rings Villa

Havnevej 25, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rings Villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnevej 25
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Villaen (1913-14 af Andreas Clemmensen) og smedejernshavelågen med granitborner. F. 2001.
Beskrivelse:
"Jf. Bygningssynsmøde den 15. november 2000. Beskrivelse: Villaen er beliggende på en stærkt skrånende grund med udsigt over havnen, Sankt Jørgensbjerg Landsby samt Domkirken. Villaen er opført af røde sten i én etage over en høj kælder, der udadtil markerer sig ved at være sat med kampesten iblandet tilhugne kvadre. Taget er halvvalmet og lagt med røde tagsten, og der er to skorstene i kippen. Grundplanen er lettere irregulær med udbygninger for indgang/vinterhave på sydsiden og atelier på nordsiden. Vinduerne er hvidmalede sprossevinduer, de fleste torammede og med paskvillukkeanordning uden post, stueetagens gavlvinduer er trerammede; nedelig er ateliervinduet inddelt i tre med mindre sprosserammer forneden og store sprosseløse rammer foroven. Hovedindgangsdøren i et udskud på sydsiden er en sortmalet, flammeret dør i en indfatning med udskårne renæssanceagtige masker og sammenslyngede initialer for maleren L.A. Ring og hans hustru Sigrid. Køkkendøren i vestgavlen er hvidmalet, med fyldinger og ruder foroven. Der har desuden været en indgang til atelieret, som Ring selv lod tilmure efter få år. Indvendig er der en forstue med rødbrune og grønne fliser på væggene fra Hakkemose Teglværk og brunt-grønligt laserede døre og indfatninger m.v. Disse detaljer er oprdindelige. Der er et kabinet med oprindeligt, bejdset træloft samt en kamin af keramik med forgyldt ""barok"" ornamenter fra Kählers fabrik i Næstved (Sigrid Ring var datter af Herman Kähler). Atelieret er ændret, idet gulvet, der oprindelig var ca. 1 m lavere end gulvene i resten af huset, er blevet hævet af en senere ejer, Arthur Fang. Trappen til loftetagen er beliggende midt i huset og er mørkbejdset. Det samme er dørene og et fast skab i loftetagen. Disse forhold er oprindelige. I stueetagen er alle dørene oprindeligt fyldingsdøre; de er hvidmalede, hvilket næppe er oprindeligt. Køkkenet er indrettet med nye elementer og fliser, mens pigeværelset ved siden af nu fungerer som gæsteværelse. På 1. sal er en række små værelser med oprindelige døre og skunkrumslemme. Havelågen ved adgangen fra Havnevej, består af to granitborner med en smedejernslåge, hvori indgår initialerne for Sigrid og L.A. Ring. I haven er der rester af stenkantede stier, der fra lågen har slynget sig op mod huset. Dette anlæg kan erkendes, men er ikke opretholdt. Der er desuden et rundt stenbord fra Rings tid og en romansk granitkapitæl fra en af Roskildes middelalderkirker, skænket af Arthur Fang. Ved skrænten mod nord er der en bue af frådstenskvadre, rester af et af Ring opført lokum, hvortil buen udgjorde indgangen. Vedligeholdelsestilstand: God. Bygningshistorie: Villaen er opført for maleren L.A. Ring ved hans ven Andreas Clemmensen. En anden ven var vejinspektøren i Roskilde, der forsynede Ring med mange af de sten - nogle kvaderhugne - som indgår i bygningen og haven. Efter Rings død i 1933 blev huset overtaget af historikeren Arthur Fang, hvis datter ejer og bebor huset i dag. Planforhold: For ejendommen gælder partiel byplan for Sct. Jørgensbjerg, vedtaget 1973, der indeholder bestemmelser svarende til en bevarende lokalplan. Kommuneatlas: Der er i 1990 udarbejdet kommuneatlas for Roskile Kommune. Bygningen er heri angivet med høj bevaringsværdi (3)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Borner

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-2005
Begrundelse:
" jf. brev af den 8. juni 2001. Begrundelsen for fredningen er, at Skov- og Naturstyrelsen finder, at villaen (1913-14 af Andreas Clemmensen) og smedejernshavelågen med granitborner har såvel de arkitektoniske som kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er et karakteristisk og solidt stykke håndværk af Andreas Clemmensen, der her har kombineret den i 1800-årene udviklede, asymmetriske villatype med nationalromantiske og ""Bedre Byggeskik""-inspirerede træk. Villaen kan som sådan ses som en fin forløber for den dominerende villatype i første tredjedel af 100-tallet. Bygningen har endvidere betydelige kulturhistoriske kvaliteter, idet den er opført for maleren L.A. Ring, der her havde sit atelier og iøvrigt påvirkede udformningen af villaen på mange måder. Villaen står relativt uændret. Det har været af afgørende betydning for beslutningen om fredning, at de karakteristiske vinduer med paskvillukkeanordninger er bevaret, ligesom de laserede og bejdsede døre, skabe og trappeløb samt de grønne og rødbrune fliser i entréen."
Journal nr.:
2001-911/265-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-07-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/265-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnevej 25

Fredede omgivelser: 1

Signatur Borner
Smedejernshavelåge med granitborner


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap