Sag: Remiseanlægget ved Roskilde Station

Skovbogade 43 A og C, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Remiseanlægget ved Roskilde Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skovbogade 43 A og C
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Vestre ringremise (1898) og østre ringremise med mellembygning (ca. 1920), vandrensningsbygning (1898), drejeskiven med sporanlæg (1898) og vandkranen. F. 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-12-1992
Journal nr.:
911/265-0002


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Skovbogade 43A
Fredet bygning Skovbogade 43C

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap