Sag: Sukkerhuset, Liebes Gård, Museum

Sankt Olsgade 18 og Sankt Olsstræde 1, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sukkerhuset, Liebes Gård, Museum
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Olsgade 18 og Sankt Olsstræde 1
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (1804) og den som sukkerraffinaderi opførte bygning langs Sankt Olsstræde (1763). F. 1919. Udv. 1978.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-04-1978
Journal nr.:
66-3-49/77

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-02-1978
Journal nr.:
66-3-49/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Sankt Ols Gade 18
Fredet bygning Sankt Ols Stræde 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap