Sag: Roskilde Gasværk

Sankt Ibsvej 012, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Gasværk
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Roskilde Gasværk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Ibsvej 012
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Hovedbygningen (1863, om- og tilbygget 1899 og 1930). F. 1994.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Gasværk
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-06-1994
Begrundelse:
At Roskilde Gasværk, bestående af hovedbygningen fra 1863, udbygget i 1899 og 1930, samt jernrammen til gasbeholderen fra 1930, har kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Roskilde Gasværk repræsenterer bygasværkernes historie gennem mere end 100 år. Gasværket har en markant og åben beliggenhed i byen og fremstår tillige med et særligt arkitektonisk udtryk, hvor facaderne er bearbejdet under hensyn til den oprindelige historicistiske bygning, mens bygningens hovedform er funktionalistisk.
Journal nr.:
911/265-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vindeboder 1A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap