Sag: Domkirkestræde 8 (fredning ophævet)

Domkirkestræde 8, Roskilde
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Domkirkestræde 8 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Domkirkestræde 8
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset (1845). F. 1964.* Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-04-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/265-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-10-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-11-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset (1845), Domkirkestræde 8, Roskilde Kommune, længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen vurderes tillige at være så ombygget, at fredningsværdierne ikke meningsfuldt lader sig genoprette. Således fremstår bygningens trappe som en åben trappe, loftetagen er et stort rum, som går helt til kip, og alle overflader er nye. Videre er bygningens eneste skorstenspibe ikke længere placeret i kip, men er rykket ned i tagfladen. Slots- og Kulturstyrelsen finder samtidig, at bygningen har stor miljømæssig værdi i kraft af sin placering i Domkirke-kvarteret som en af de typiske, klassicistiske bygninger fra 1800-tallet i Roskilde bymidte og som en bygning, der med sin ydmyge skala, er med til at fremhæve Roskilde Domkirkes næsten overjordiske skala.
Journal nr.:
16/10541

Type:
Scanjour nr
Dato:
21-02-2020
Journal nr.:
16/10541

Type:
Scanjour nr
Dato:
21-02-2020
Journal nr.:
16/10541


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Domkirkestræde 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap