Sag: Palæet

Stændertorvet 3 A-E, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Palæ
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Palæet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stændertorvet 3 A-E
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Hovedbygning med sidebygninger (1733 af Lauritz de Thurah), vestfløjen (1736 af Lauritz de Thurah) med rester af vestmuren af den tidl. bispegårds hovedbygning (ca. 1100), sydfløjen (portfløjen) med fremspringende bindingsværksfløje, østfløjen (begge 1736 af Lauritz de Thurah), forbindende arkader i de fire hjørner samt forbindelsesgang mellem hovedbygningen og domkirke (ca. 1200), Palæhaven og den omgivende mur mod Stændertorvet, Fondens Bro og Domkirkepladsen. Fredet 1918. Udvidet 2014
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Palæ
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
10-06-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at Palæhaven og den omgivende mur (ca. 1910 med ældre partier samt skulptur af Johan Galster 1939) mod Stændertorvet, Fon-dens Bro og Domkirkepladsen, Stændertorvet 3 A-E, Roskilde Kommune, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af Det Kongelige Palæ hermed. Formål: Formålet med fredningsudvidelsen er at opretholde den muromkransede Palæhave som et tydeligt afgrænset rum mellem Stændertorvet og Roskilde Domkirke. Miljømæssig værdi (omgivelser): Palæhaven udgør en grøn lomme, et skygge- og fredfyldt sted, i et enestående historisk miljø. Muren omkring haven markerer en klar grænse mellem det folkelige liv på Stændertorvet og det sakrale rum omkring domkirken. Langs Fondens Bro skaber palæmuren, i samspil med muren ved Duebrødre Hospital på den anden side af gaden, en rolig og værdig passage mellem by og kirke. Mod Domkirkepladsen indgår den gulkalkede mur i en fornem helhed med palæets vestfløj, Absalonsbuen og domkirken. Kulturhistorisk værdi: Den indhegnede Palæhave repræsenterer en struktur af høj alder, muligvis fra middelalderen. Haven har igennem århundreder hørt til bispegården (opført ca. 1100) og siden til Det Kongelige Palæ (opført 1733-36 af hofbygmester Lauritz de Thurah). Den solide mur er med til at understrege Roskildes historiske betydning som kirkeligt og verdsligt magtcentrum. Arkitektonisk værdi: Den nyere del af Palæmuren langs Stændertorvet og Fondens Bro repræsenterer med sine traditionelle materialer, munkesten og granit, og middelalderinspirerede opbygning det tidlige 1900-tals nationalromantiske stil, samtidig med at den underordner sig Domkirkens storslåede teglstensarkitektur. Den ældre, gulkalkede mur mod Domkirkepladsen, navnlig den høje, vinkelformede del med støttepiller og spareblændinger på indersiden, indgår i en harmonisk – muligvis samtidig – helhed med de Thurahs palæ. Bærende fredningsværdi: De bærende fredningsværdier ligger i en opretholdelse af murene i de oprindelige materialer, tegl og granit, samt i en fastholdelse af Palæhaven som et indhegnet og lukket rum med havebeplantning. Anbefalinger: Kulturstyrelsen anbefaler en snarlig istandsættelse af murens indersider. Endvidere kan Kulturstyrelsen anbefale en restaurering af og ”oprydning” af beplantningen i Palæhaven.
Journal nr.:
2012-7.82.03/265-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-11-2019
Begrundelse:
Med påtegning på Dato/løbenummer. 25.04.1984-6475-18
Journal nr.:
19/09345

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-11-2019
Begrundelse:
Forbindelsesgang mellem hovedbygningen og domkirken. Matr.nr. 863
Journal nr.:
19/09345


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Stændertorvet 003 A-E, Palæet, matr. nr. 337, Roskilde bygrunde. Farvearkæologisk undersøgelse. Porthusets gavlparti. 2 sider. Jørgen Høj Madsen/Nat. mus., Farvekonserveringen. April 1973. Stændertorvet 003 A-E, Palæet, matr. nr. 337, Roskilde bygrunde. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. 3 sider. Poul Strømstad. Juli 1974.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Stændertorvet 3A
Fredet bygning Stændertorvet 3B
Fredet bygning Stændertorvet 3C
Fredet bygning Stændertorvet 3D

Fredede omgivelser: 10

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap