Sag: Wilhelm Topps Minde (fredning ophævet)

Skolegade 11, Roskilde
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Wilhelm Topps Minde (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Skolegade 11
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhuset. F. 1973.* Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-04-1994
Journal nr.:
926/265-0006

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-08-1973
Journal nr.:
B851-16-73

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
10-10-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset, Skolegade 11, ”Wilhelm Topps Minde”, Roskilde Kommune, længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen, der er genopført i 1975, udgør en nyfortolket rekonstruktion af det oprindelige forhus, hvorfor fredningsværdierne i vid udstrækning er gået tabt, ude som inde. Slots- og Kulturstyrelsen bemærker dog, at forhusets ydre overordnet set følger stilen i de typiske mindre, klassicistiske byhuse fra 1800-tallet i Roskilde bymidte og at bygningen, i kraft af sin ydmyge skala, er med til at fremhæve den nærliggende Roskilde Domkirkes næsten overjordiske skala og understøtte købstadsmiljøet omkring verdensarvsstedet.
Journal nr.:
16/10540

Type:
Scanjour nr
Dato:
12-11-2018
Journal nr.:
16/10540

Type:
Scanjour nr
Dato:
12-11-2018
Journal nr.:
16/10540


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Skolegade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap