Sag: Kapellet på Gråbrødre Kirkegård

Store Gråbrødrestræde 12 B, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kapellet på Gråbrødre Kirkegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Gråbrødrestræde 12 B
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Gråbrødre Kirkegårds Kapel (1856-57 af Henning Wolff og Ferdinand Meldahl m.fl.) samt kirkegårdens ringmur (1853 af Ferdinand Meldahl) og indgangsportal (1853 af Henning Wolff). F. 2000.
Beskrivelse:
"Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 17. november 1999. Beskrivelse: Kapellet ligger tilbagetrukket i den landskabeligt udformede kirkegård, der omsluttes af Meldahls ringmur i røde teglsten, kronet af et ""halvtag"" af røde teglsten. En allé af høje træer forbinder kapellet og Meldahls rundbuede, romansk inspirerede portal med cementkors af Henning Wolff. Kapellet er efter sigende udformet af Wolff udfra Meldahls grundidé om en simpel hvælvet hal med lys fra et stort sidevindue. Kapellet fremstår som en lille længebygning med apsis og en kort sidefløj, alt i rød blankmur. Sadeltagene er teglhængt med sorte sten og apsis´ halvcirkulære tag tækket med zinkplader. Bygningen prydes af store, meget karakteristiske, aftrappede gavlpartier med rundbuer, der stilistisk tager afsæt i romansk stenbyggeri og venetiansk renæssancearkitektur. Rundbuemotivet gentages i vestgavlens tilbagetrukne ""vindfang"" og i kapellets porte, døre og vinduer, der alle synes at være de oprindelige. Gennemgående er hele bygningen præget af en stærk glæde ved teglstenen og dens mange muligheder, og der er gjort flittigt brug af dekorativt mønstermurværk. Vestgavlens portalbue, der støttes af små teglstenssøjler med cementkapitæler, er desuden opført i profilerede formsten . et dengang nyt arkitektonisk element, som skulle få stor betydning for teglstensbyggeriet fremover. Interessen for det dekorative ses endvidere i kapellets døre, der har fint udskårne mønstre i form af rosetter m.v., og i de blysprossede vinduer, hvor almindeligt glas veksler med flaskebundglas i bl.a. korsmønstre. I det indre rummer kapellet to større rum med halvrund apsis mod vest, mod øst en forstue/garderobe og mod nord køkken og toiletter i den meget korte ""tværfløj"". Forstuen har nye, lyse klinkegulve, hvidmalede vægge og hvidmalet, bræddeklædt loft med synlige bindbjælker. Hovedrummene, hvoraf det vestligste anvendes ved bisættelser, har hvælvede, hvidmalede lofter, hvidmalede vægge og nye bræddegulve. Hovedrummets loftshvælv støttes af fire rundbuede portaler med trukne, profilerede gesimser. Over det østlige hoverums dobbeltfløjede fyldningsdør ses et tværgående galleri med rækværk med drejede balustre. Kapelrummene er enkelt møbleret med løse stole. Vedligeholdelsestilstand: Kapellet, der i mange år stod og forfaldt som magasinbygning, er netop blevet gennemistandsat med et meget fint resultat. Kirkegårdens ringmur og portal fremtræder tilsvarende velholdte. Planbestemmelser: Gråbrødre KIrkegård er i kommuneplanen udlagt som ubebyggeligt, grønt område. Kapellet er ikke omfattet af en bevarende lokalplan. Kommuneatlas: Kapellet har i kommuneatlas Roskile høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
28-11-2000
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er jvf. brev af den 22. juni 2000, at kapellet med de karakteristiske, venetiansk inspirerede rundbuegavle og den fine, velbevarede mønstermuring i røde teglsten samt det enkle, hvælvede interiør indtager en væsentlig plads i dansk arkitekturhistorie som et tidligt eksempel på såvel den begyndende historicisme som på den dekorative murstensarkitektur, der fra midten af 1800-tallet blev fremherskende i Danmark.
Journal nr.:
1996-911/265-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Gråbrødrestræde 12B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap