Sag: Roskilde Hvile (fredning ophævet)

Københavnsvej 66 A og F, Roskilde
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Roskilde Hvile (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Københavnsvej 66 A og F
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Hovedbygningen mod landevejen (1853) og den toetages sidebygning mod vest (1853, forlænget 1857). F. 1982. Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-01-1982
Journal nr.:
621-3-20/80

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
10-10-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at hovedbygningen mod landevejen og den toetages sidebygning mod vest på Københavnsvej 66 A & F, Roskilde Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Bygningerne har i det ydre i store træk bevaret et traditionelt udtryk, dog mangler alle skorstenspiberne, og alle vinduer og døre er nyere, hvor især dørene fremstår fremmede i forhold til bygningernes alder og arkitektoniske udtryk, hvilket har svækket de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det indre er begge bygninger kendetegnet ved nyere planløsninger og overflader, som i høj grad har svækket fredningsværdierne. Hertil kommer, at der er bevaret meget få ældre bygningsdele og -detaljer. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningernes tabte fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
17/00968

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2018
Journal nr.:
17/00968


Omfattede bygninger: 2


Bygning med bevaringsværdi 0 Københavnsvej 66A
Bygning uden fredning/bevaring Københavnsvej 66F

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap