Sag: Algade 3

Algade 3, Roskilde
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Algade 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 3
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Forhusets kælder (middelalder).
Fredet 1919.
Beskrivelse:
Beliggende under Algade 3 i gågaden i Roskilde er en fredet middelalderkælder med hvælvede rum.

Den fredede kælder består af fire åbent sammenhængende rum med ribbede hvælvinger. Hvælvingerne bæres i midten af en muret pille, som hviler af på en granittromle via en konisk tilhugget granitsten. Vægge og lofter er hvidkalkede og gulvet er belagt med kvadratiske brune kakler. I væggene er indmurede nicher. Adgang til kælderrummet sker via en døråbning i den sydlige væg, der fører til den øvrige kælder, som i lighed med det ovenpå kælderen opførte hus, er af nyere dato.
Den ene fjerdedel af rummet, den nordøstre del, er afgrænset fra den øvrige del med et smedejernsgitter med låge i den vestlige side.
Bygningshistorie:
I 1903 brændte huset på adressen Algade 3. Den brændte bygning blev nedrevet og en ny opført. Kælderen, som stammer tilbage fra middelalderen, er dog bevaret. I slutningen af 1820’erne lå der et maltgøreri og hvidtølsbryggeri på adressen, og på daværende tidspunkt blev kælderen brugt til ølbrygning. Maltgøreriet og bryggeriet var anlagt af C.F. Rothschildt. I midten af 1800-tallet husede ejendommen øltapper Kindbergs værtshus. Kindberg solgte ejendommen til Jacob Hansen i 1866. Han drev restaurant og værtshus på adressen. Efter branden i 1903 blev der som nævnt opført et nyt hus. I en kortvarig periode var der forretninger i den nye bygning, men senere flyttede Roskilde Handels-, Håndværks- og Landbrugsbank, som blev oprettet i 1906, ind. Denne krakkede dog i 1913 efter en bedrageriskandale, der kostede bankens direktør en dom på fem år i forbedringshuset. Samme år flyttede den nyoprettede Roskilde Landbobank ind i samme lokaler, og siden har der været bank i bygningen. Imens der har været bank, har den middelalderlige kælder bl.a. været benyttet som bankarkiv.    

Bygningshistorie leveret af Roskilde Museum 2011.


Tilføjelse:
Algade er Roskildes ældste trafikakse, og rummer flere middelalderlige kældre. Kælderen under Algade 3 har i tidens løb tjent forskellige formål. Gitterværket i det nordøstre hjørne er af nyere dato.
kilder:
Roskilde Algade i middelalderen. Eugeniusz Gasiorowski. 13 bidrag til Roskilde by og egns historie. Roskilde og Omegns Museumsforening 1979.
Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for den fredede kælder i Algade 3 er knyttet til at den, som en af flere bevarede middelalderkældre, vidner om de meget tidlige bebyggelser langs Algade i Roskilde. Kælderen under Algade 3 udmærker sig særligt ved at være rigere i udstyr med ribbehvælv, vederlagssten og sokkel i tilhugget granit.
Arkitektonisk værdi:
Kælderens arkitektoniske værdig er knyttet til det store rum med fire krydshvælv, de tilhuggede granitsten og nicherne i det hvidkalkede murværk.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det murede kælderrum med fire krydshvælv med ribber, og vederlagsstenene i granit.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Algade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap