Sag: Vikingeskibshallen (fredning ophævet)

Sankt Clara Vej 41, Roskilde
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Museum
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vikingeskibshallen (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Sankt Clara Vej 41
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Museumsbygningen og dens nære omgivelser (1966-68 af Erik Christian Sørensen). F. 1997. Ophævet 2018
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse, Ebbe Keld Petersen: I Vikingeskibshallen, der i arkitekturhistorien henføres til den senmodernisme, der har sine forbilleder i samtidens internationale arkitekturstrømninger, forenes konstruktiv klarhed og rå finish under indflydelse af japansk arkitektur og det arkitektursyn, der går under betegnelsen ""brutalisme"". Hallen fremstår i det ydre som en klar og præcis konstruktion, der ved sin udprægede horisontalitet understreger omgivelsernes - strandengen og vigens - fladhed. I det indre dannes den markante, retvinklede konstruktion baggrund for de spinkle skibes svungne linier. Det formmæssige modspil - mellem bygningens lyse skelet og de mere eller mindre skeletagtige, mørke skibsvrag - understreger både den bygningsmæssige ramme og indholdet: de udstillede skibe. Hallens hovedidé er, at den besøgende skal have mulighed for uforstyrret at se skibene - samlet eller enkeltvis - fra alle vinkler. Dette er på overbevisende måde opstået ved, at gangbanerne forløber i forskellige niveauer, og ved at gangbanerne er klart adskilt fra de strandstensbelagte arealer under skibene, hvorved rækværker o.l. helt er undgået. Også indtaget af dagslyset i hallen vidner om en konsekvent arkitektonisk stillingtagen. Set fra adgangssiden fremhæver modlyset, der kommer fra den nordvendte vinduesvæg, skibenes silhuet, medens ovenlyset giver hallen den mere ensartede lysfordeling, der er nødvendig, når skibene skal opleves på nært hold. Styrelsen finder endvidere, at de nære omgivelser, bestående af plænen mod vest og øst og til dels mod syd samt vigens vandflade mod nord indgår som en uadskillelig del af den fredningsværdige helhed. Hallens placering i strandkanten giver de bedste betingelser for, at den besøgende kan forestille sig sejladsen med skibene. "
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum
Bebyggelsestype:
Købstad - Andet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-09-1998
Begrundelse:
Vikingeskibshallen er et bygningsanlæg, der ved sin helhedskarakter og landskabelige placering repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år.
Journal nr.:
1996-911/265-0001
;
911/265-001
;
911/265-001

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
30-09-1997
Journal nr.:
1996-911/265-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-08-2018
Begrundelse:
Fredning ophævet af Kulturministeriet


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Sankt Clara Vej 41

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap