Sag: Rughavegård (fredning ophævet)

Sankt Hansgade 11 A, Roskilde
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rughavegård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Sankt Hansgade 11 A
Kommune:
Roskilde
Omfang:
Stuehuset (1854). F. 1979.* Ophævet 2017
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-11-1985
Journal nr.:
625-3-59/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-10-1979
Journal nr.:
66-3-68/78

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-09-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at stuehuset (1854) på Rughavegård i det ydre i store træk har bevaret et senklassicistisk udtryk, herunder med pudsede facader, centrale frontkviste og trekantsfrontispicer, gesimser med tandsnit, tegltag med halvvalmede gavle samt tofløjet hoveddør, korspostvinduer og torammede vinduer, hvoraf en del er oprindelige. Dog har bygningen i kraft af forskellige ombygninger i løbet af det 20. århundrede fået svækket sine kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, herunder ved tilføjelsen af tagterrassen med kvistdør over havestuen, blændingen af mange vinduer og de uafklarede adgangsforhold i sydgavlen. Udskiftningen af taget og Velux-vinduerne med fladbuede kviste samt etableringen af symmetri i rygningen ved tilføjelse af en skorstenspibe har bidraget positivt til en styrkelse af helheden. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at Rughavegård grundlæggende ikke repræsenterer noget væsentligt eller velbevaret eksempel på det danske landsted – en tradition der grundlagdes i midten af 1700-tallet – og snarere udgør et sent eksempel fra midten af 1800-tallet, hvor det borgerlige, danske villakvarter i stedet var under udvikling. I det indre er bevaret elementer af den oprindelige planløsning, herunder med entré med trapperum, en ”havesal” i form af en stor stue modsat indgangen, der på traditionel vis er flankeret af værelser og funktionsrum samt med de private værelser på første sal. I tillæg til planløsningens stedvise opbrydning – herunder ved havestuen og den fjernede skillevæg mellem gang og køkken – præges stuehuset på markant vis af en nyere materialeholdning, der er karakteristisk for 1970’ernes boligaptering. Det gælder især brugen af kork på gulve og på trappen til første sal, murermesterbuen og vægbeklædningerne samt lofterne på første sal med gipsplader, de nyere fyldingsdøre samt pladedøre med tilhørende gerichter, der snarere afspejler parcelhusets end landstedets indretningsnormer. De få tilbageværende oprindelige og ældre bygningsdele- og detaljer i det ydre – især hovedøren, korspostvinduer og torammede vinduer – og i det indre, kældertrappen, dele af trappen til første sal samt vinduesindfatninger og - tilbehør samt loftstukkatur, vurderes ikke at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
17/02564


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Hansgade 011A, Rughavegård, matr. nr. 662a, Roskilde bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider samt fotografier og tegninger. Per Axelsen. Juni 1985.Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 4 Sankt Hans Gade 11A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap