Sag: Borup gamle Skole

Hovedgaden 41, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Borup gamle Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hovedgaden 41
Kommune:
Køge
Omfang:
Den tifags bindingsværkslænge (1661).
Fredet 1971.*
Beskrivelse:
Borup Gamle Skole ligger tæt op ad kirkemuren, umiddelbart syd for Borup Kirke.

Bygningen er en ti fag lang og fire fag bred, hvidkalket og stråtækt bindingsværkslænge. Bygningen har en synlig sokkel af kalkede syldsten. Vinduerne er én- og torammede, traditionelle grønmalede vinduer. Overgavlene er beklædt med lodretstående brædder, mønningen har kragetræer og i rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. Døren mod gaden er en nyere, revlebeklædt dør med to glasfyldinger øverst.  

I det indre er bygningen kendetegnet ved en traditionel planløsning med flere mindre rum samt en større gennemlyst stue. Hertil kommer traditionelle overflader på gulve, vægge og lofter, herunder teglstensgulve og bræddelofter med ældre, synlige bjælker. Loftet er uudnyttet.
Bygningshistorie:
Borup Gamle Skole er Borups sidste tilbageværende, stråtækte bygning, og den eneste tilbageværende længe af et tidligere trefløjet anlæg. Bygningen fungerede oprindeligt som degnebolig. I 1720-erne blev det pålagt degnen at undervise børnene. Dele af den nuværende bygning er muligvis først opført i 1750. Bygningen har været indrettet til to lejligheder. Omkring 1960 købte Borup menighedsråd bygningen, som i dag huser kirkens gravere. Bygningen fik for få år siden nyt stråtag.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Borup Gamle Skoles miljømæssige værdi knytter sig til placeringen tæt op af kirkemuren og samhørigheden med kirken, hvor bygningen i høj grad bidrager til opretholdelsen af det historiske kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle længebygning med synlige syldsten, egnskarakteristisk overkalket bindingsværk og ubrudt stråtækt tag med kragetræer. Hertil kommer den repræsentative gadeside med større vinduer samt den næsten lukkede side mod kirkegården. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt til de bevarede, ældre konstruktioner, herunder loftsbjælkerne.
Arkitektonisk værdi:
Borup Gamle Skoles arkitektoniske værdi ligger i den traditionelle, prunkløse fremtræden med synlige syldsten, hvidkalkede mure, helgavle og et ubrudt, stråtækt tag med en enkelt skorstenspibe i rygningen. Udtrykket er ydmygt og ganske solidt, hvilket især skyldes de store syldsten og det kraftige tømmer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle og traditionelle bygningsform med opsprossede vinduer, overkalket bindingsværk og ubrudt stråtag med muret skorsten. Hertil kommer forskellen på den repræsentative gadeside og næsten lukkede kirkegårdsside samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede del af den ældre planløsning med flere mindre rum og en enkelt gennemlyst stue, bræddelofterne med synlige bjælker samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-04-1971
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-03-1971
Journal nr.:
3/69-3/71


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Hovedgaden 041, Borup gamle skole, matr.nr. 1gs, Borup by, Borup. Summarisk bygningsarkæologisk undersøgelse. 2 sider. Karsten Rønnow. November 1973.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hovedgaden 41

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap