Sag: Jernbanebro på Borup-Lammestrup strækning 48,906 km. fra København

Borup-Lammestrup strækning, Køge
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jernbanebro på Borup-Lammestrup strækning 48,906 km. fra København
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borup-Lammestrup strækning
Kommune:
Køge
Omfang:
Jernbanebroen over vestbanen på vejstrækningen Borup-Lammestrup, 48,906 km. fra København (ca. 1920). 
Fredet 1981.
Beskrivelse:
Broen er placeret på strækningen Borup-Lammestrup, umiddelbart øst for Borup.
 
Broen er en trefags bro opført i slapt armeret beton. Broen har en bredde på ca. 5,5 meter. Fagene er cirka 10 meter lange og broens samlede længde er omtrent 30 meter. Sceptrene er kvadratiske og er, som broen, opført i armeret beton, mens de cylinderformede afviserbjælker er i metal. Broen er forsynet med køreledningsskærme og der er isat autoværn og børnesikring i form af stålwire mellem sceptre og afviserbjælker.
Bygningshistorie:
Broen blev opført i år 1919 og er en såkaldt Hiort-Lorentzen bro, opkaldt efter baneingeniør R. Hiort-Lorentzen. Der blev, i forbindelse med elektrificeringen i 1980’erne, af sikkerhedsmæssige hensyn, opsat køreledningsskærme samt autoværn og børnesikring i form af stålwire.
kilder:
Ingen angivet.
Miljømæssig værdi:
Broen ligger ganske diskret i landskabet, indrammet af tæt bevoksning. På begge sider af banen, og på selve broen, stiger vejen. Stigningen kulminerer midt på broen, hvilket styrker oplevelsen af at passere jernbanen.
Kulturhistorisk værdi:
Broen har stor kultur- og ingeniørhistorisk værdi, idet den er et sjældent og meget velbevaret eksempel på det omfattende brobyggeri i armeret beton, som fandt sted i årene omkring 1920. Dertil kommer, at broen er en af ganske få bevarede jernbanebroer af denne konstruktionstype.
Arkitektonisk værdi:
Broens arkitektoniske værdi ligger i det stærkt konstruktive og konceptuelt skarpe udtryk, som viser sig i den gennemgående meget lette og luftige konstruktions spændvidder og ’flade’ buer. Buerne går igen i pillernes konstruktion, i selve brobuerne og på selve broen, hvilket giver et meget helstøbt, visuelt udtryk. Hertil kommer elegante detaljer så som at afviserbjælkerne falder i dimension nedad. Endvidere kommer den armerede betons kvaliteter tydeligt til udtryk i ikke blot den konstruktivt spændstige, men også i de delvist rå og ubehandlede overflader.
Bærende fredningsværdier:
Jernbanebroens bærende fredningsværdier knytter sig til trefagskonstruktionen i slapt, armeret jernbeton med de oprindelige og ældre detaljer, herunder sceptre og afviserbjælkers udformning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og overfladekvalitet.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-10-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-3-27/81


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lammestrupvej 0

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap