Sag: Den gamle Præstegård

Slotsgade 12, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 12
Kommune:
Stevns
Omfang:
Forhuset (ca. 1738).
Fredet 1939.
Beskrivelse:
Den Gamle Præstegård ligger på den vestre side af Slotsgade, syd for Vallø Slot. Mod nord er bygningen bygget sammen med Slotsgade 10, og mod syd med en ikke fredet portgennemkørsel. 

Den Gamle Præstegård er et grundmuret og gulkalket forhus i én etage med teglhængt, halvvalmet sadeltag og en tre fag bred gavlkvist mod gaden. Den Gamle Præstegård har sort sokkel, ældre krydspostformede og småsprossede, mørkegrønne vinduer samt en hvid, profileret hovedgesims. I tagfladerne sidder flere ældre og nyere ovenlys samt to murede skorstene. Til havesiden har bygningen en ét fag bred gavlkvist og en klassicistisk havedør med overvindue. Der er tillige adgang til bygningen ad en dør i gavlen mod syd. Der er kælder under en del af bygningen. På gadesiden, længst mod syd, sidder en ældre gadelampe.  

I det indre er bygningen kendetegnet ved en ældre planløsning med stuer en suite mod gaden samt køkken mod gården. Overfladerne er ældre og traditionelle, med plankegulve, høje fodpaneler og brystningspaneler, fyldingsdøre, ældre gerichter og pudsede lofter med en ældre, delvis oprindelig loftsstukkatur. Den udnyttede overetage er domineret af en nyere planløsning og af nyere overflader.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført omkring år 1738.
kilder:
Sys Hartmann, (red.), Vallø, Et kvindehus gennem 250 år, Vallø Stift, Gyldendal 1988.
Miljømæssig værdi:
Den Gamle Præstegårds miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som værende en væsentlig del af den kulturmiljømæssige helhed, som bebyggelsen langs Slotsgade, syd for Vallø Slot, udgør. Hertil kommer den med Slotsgades øvrige bygninger, ens farvesætning, der sikrer et formfuldendt og harmonisk gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Den Gamle Præstegårds kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den ældre, velbevarede fremtræden med småsprossede krydspostvinduer, formstensgesims og halvvalmet tag. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med stuer en suite mod gaden samt køkken mod gården. Hertil kommer de ældre bygningsdele i form af døre, gerichter og stukkatur.
Arkitektonisk værdi:
Den Gamle Præstegårds arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den velproportionerede og statelige bygningskrop med den tætte og taktfaste vinduesplacering samt den enkle farvesætning. Udtrykket er udpræget horisontalt, domineret af linjerne i sokkel, vinduernes tværpost og hovedgesims. Facadens rolige og symmetriske fremtræden understøttes af fraværet af døre, samt af de elegant opskalkede tagflader og den centralt placerede gavlkvist, der tilfører bygningen et solidt og samtidig herskabeligt præg.
Bærende fredningsværdier:
I Den Gamle Præstegårds ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den symmetriske bygningskrop med gavlkviste samt til de oprindelige og ældre detaljer, herunder hoved- og havedøre, de krydspostformede vinduer, gesimser og skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.   

I Den Gamle Præstegårds indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre planløsning med kælder, de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, gerichter, paneleringer og stukkatur, samt til bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
2/38

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-01-1939
Journal nr.:
2/38


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap