Sag: Vallø Slotskro

Slotsgade 1, Stevns
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vallø Slotskro
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Slotsgade 1
Kommune:
Stevns
Omfang:
De fire sammenbyggede fløje (1800-tallet). F. 1939. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
03-01-1939
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-05-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Kroen, Slotsgade 1, 4600 Køge i Stevns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. De fire fløjes interiører er generelt kendetegnet ved nyere, åbne planløsninger samt overflader og materialer, som svækker bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Der er i det ydre isat termovinduer, og i mange af tagfladerne er isat ovenlysvinduer. Hertil kommer, at gårdrummet er domineret af nyere tilbygninger.
Journal nr.:
2013-7.82.04/336-0001

Type:
Fredningsophævelse
Journal nr.:
2013-7.82.04/336-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Slotsgade 1B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap