Sag: 25 Fantastiske Industrier

Nationale industriminder
Anden sag
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Anden sag
Betegnelse:
25 Fantastiske Industrier
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nationale industriminder
Omfang:

Udpegningen

I 2004-2007 gennemførte Kulturarvsstyrelsen en særlig satsning for at synliggøre og bevare industrisamfundets kulturarv - og for at øge museernes forskning i industrisamfundets historie. Et af resultaterne var udpegningen af 25 industrier, der havde særlig betydning for Danmark og industrialiseringen.

 

De 25 nationale industriminder:

1. Holmen

2. Mølleåen

3. Frederiksværk

4. Carlsberg

5. Tasso / Albaniområdet

6. Rud. Rasmussens snedkerier

7. Roesukkerfabrikken "Lolland"

8. Andelsmejeriet i Hjedding

9. Bornholms Råstofindustrier

10. Grøns Varepakhus

11. Københavns vandværk

12. Esbjerg dokhavn og fyrsystem

13. Jernbanen København-Korsør

14. Den brune og den hvide kødby

15. Cathrinesminde Teglværk

16. Aalborg Portland

17. De Danske Spritfabrikker

18. H. C. Ørstedværket

19. De Fem Søstre - siloanlæg

20. Danfoss

21. Håndværkerbyen i Valby

22. Lindøværftet og Munkebo

23. Novo-Novozymes

24. Tekstilbyen Herning

25. Coop Danmark

Beskrivelse:

Industrialiseringen
De 25 industrier fortæller tilsammen Danmarks industrihistorie fra 1840 til 1970. Den foregik i tre 'bølger':

Den første industrialiserings bølge - 1840-1890
Omkring 1840 begyndte industrien at få større betydning. Selvom den første dampmaskine blev opstillet 1788-90, var det først mellem 1840 og 1890, at dampmaskinen blev udbredt og dele af arbejdet blev mekaniseret.

Samtidig  kom der flere og flere industrivirksomheder og Danmark blev efterhånden dækket af et net af jernbanelinier og havne. De fleste virksomheder var små.

 

Den anden industrialiserings bølge - 1890-1950
Fra omkring 1890 blev dampmaskinen gradvist udkonkurreret af elmotoren, og virksomhederne begyndte at bruger mere energi. Det vil sige at større dele af arbejdet blev mekaniseret og de fik flere maskiner.

Virksomhederne blev større, og det blev almindeligt at planlægge både arbejdsgange og selve fabrikkerne. Både arbejdere og arbejdsgivere organiserede sig.

 

Den tredje industrialiseringsbølge - 1950-1970
Fra omkring 1950 blev masseproduktionen udbredt i den danske industri efter amerikansk forbillede. Der blev planlagt og rationaliseret - endnu en gang. Der kom nye forbrugsgoder som køleskabe og fjernsyn, plastvarer og medicinalvarer.

Samtidig omstillede industrien sig til at eksportere store dele af produktionen, hvor den tidligere især havde satset på hjemmemarkedet.

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Sagstype:
Temaundersøgelse

Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Nørrebrogade 45C
Fredet bygning Nørrebrogade 45E
Fredet bygning Nørrebrogade 45A

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap