Sag: Hammershus

Fyrendalvej 027, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hammershus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fyrendalvej 027
Kommune:
Næstved
Omfang:
Beboelseshuset med lerstampede mure (ca. 1813). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at huset har de kulturhistoriske kvaliteter, som begrunder en fredning. Det er opført omkring 1813 med lerstampede mure. Bygningen belyser tillige landalmuens boligforhold i 1800-tallet.
Journal nr.:
411/307-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fyrendalvej 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap