Sag: Sørbymagle Andelsmejeri (tidl.)

Sørby Hovedgade 24, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Mejeri
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sørbymagle Andelsmejeri (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sørby Hovedgade 24
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Mejeribygningen, bestyrerboligen og garagen (1930 af David Thomsen). Fredet 1997.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Mejeri
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-06-1997
Begrundelse:
Det tidligere Sørbymagle Andelsmejeri, omfattende mejeribygningen, bestyrerboligen og garagen (1930 af David Thomsen) har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år, selvom skorstenen er fjernet. Anlægget er som helhed af meget fin karakter. Ejendommen har ikke gennemgået nogen forandringer siden opførelsen. Hele ejendommen er en fornem repræsentant for mejerier opført i stilen Bedre Byggeskik. (LIB, Skov- og Natursatyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/311-0001


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Sørby Hovedgade 24A
Fredet bygning Sørby Hovedgade 24A
Fredet bygning Sørby Hovedgade 24A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap