Sag: Knabstrup

Knabstrupvej 51, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Knabstrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Knabstrupvej 51
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Hovedbygningen (1861 af Vilhelm Dahlerup) med de tre sammenbyggede bindingsværkssidelænger (1600-tallet) samt havemur med portal mod vest. F. 1978.*
Beskrivelse:
"Den enkle, monumentale hovedbygning i to stokværk, som Vilhelm Dahlerup 1861-62 opførte for Willars Lunn, var i datidens populære historiserende ""kamtakstil"". Derudover bestod udsmykningen af et traditionelt middelalderligt blændingsmønster med rundbuefrise, der omsluttede beletagens og gavlkvistenes vinduer og gav en fin reliefvirkning til blankmursfacaderne. Hovedbygningen er mod øst sammenbygget med nogle ældre bindingsværkslænger fra 1600-tallet, hvis gavle og udbygninger til gårdsiden for helhedsvirkningens skyld ligeledes blev udstyret med kamtakker. Til byggearbejdet blev benyttet røde teglsten fra godsets eget teglværk, mens bygherren til den indre udstyrelse tildels lod genbruge bygningsmaterialer fra to ældre nedrevne fløje. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle). "
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-1986
Journal nr.:
426/321-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-11-1978
Begrundelse:
Opført af en af tidens toneangivende arkitekter danner den historicistiske hovedfløj sammenbygget med ældre beboelsesfløje et kulturhistorisk og arkitektonisk værdifuldt bygningskompleks. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-58/77


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Knabstrupvej 51
Fredet bygning Knabstrupvej 49

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap