Sag: Undløse Enkesæde

Holbækvej 1, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Undløse Enkesæde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holbækvej 1
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Forhuset (1846), baghuset og brolægningen på gårdspladsen mellem de to bygninger. Fredet 1978.
Beskrivelse:
Undløse Enkesæde, som består af et forhus skråt overfor Undløse Kirke og et mindre baghus, blev oprettet som stiftelse for præste- og skolelærerenker samt til håndgerningsskole af H.F.J. Estrup til Kongsdal, hvis egne og hustrus initialer endnu pryder forhusets ene gavl. Det enkle, gulkalkede og grundmurede forhus opførtes 1846 i et stokværk med rødt teglhængt tag. Gadefacaden er symmetrisk opbygget omkring en enkel, dobbeltfløjet indgangsdør med halvcirkulært, opsprosset overvindue på hver side flankeret af tre brede vinduesfag. Eneste udsmykning af facaden er en tandsnitsgesims, der videreføres som bånd tværs over gavlene. Baghuslængen af bindingsværk blev bygget som udhus til stiftelsen, hvad de mange revledøre og porten endnu vidner om. Huset står idag lys gulkalket over tavl og tømmer samt med træbeklædte gavltrekanter og nyere eternittag. Gårdspladsens brolægning er medtaget i bygningsfredningen, men ligger idag skjult under et lag af perlegrus. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-08-1978
Begrundelse:
Det sobre senklassicistiske hus med sit bevarede gårdmiljø har desuden stor betydning ved sin placering i landsbymiljøet samt kulturhistorisk værdi som tidstypisk eksponent for godsejerens filantropiske interesser. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-40/76


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Holbækvej 1
Fredet bygning Holbækvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap