Sag: Kalundborg gamle Rådhus

Adelgade 008, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kalundborg gamle Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 008
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Forhuset (middelalder, rådhus 1539-1854).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Velbevaret middelalderbygning opført som stenbygning  med ydervægge i blank munkestensmurværk og tegltækket sadeltag.
Bygningshistorie:
Sandsynligvis opført i første halvdel af 1400-tallet til rådsforsamling eller lignende. Senere sammenbygget med Adelgade 6. Har fungeret som fængsel og tinghus og i nyere tid som rådhus.
kilder:
Kalundborgs Historie, Bind 3, ”Byens Huse”. Kalundborg Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983.
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle
Miljømæssig værdi:
Bygningen udgør en umistelig værdi for miljøet omkring kirkepladsen. Mod Munkesøgade og Rådhusslippen udgør havemuren af munkesten en vigtig del af hele bispegårdskomplekset.
Arkitektonisk værdi:
Udvendigt:
Facade mod syd mod kirkepladsen, udgør med sin markante gavl et betydende element i gadeforløbet.
Ydermur mod vest fremstår med fire vinduesåbninger, tre nyere vinduer med buet overstykke og et gammelt vindue med vandret overstykke. Rudeproportioner i de nyere vinduer understøtter ikke husets arkitektur og originalitet optimalt.

Ydermur mod nord viser meget uregelmæssigt murværk der angiver aktiviteter gennem flere perioder.

Ydermur mod øst virker oprindelig. Der er spor efter anden overflade på dele af murfladen, måske pudsning/kalkning.

Sammenfattende fremstår bygningen udvendigt helstøbt og i god stand, dog bør 60 -70 forvitrede mursten repareres/udskiftes snarest.

Tegltag fremstår i god stand, enkelte tegl skal skubbes helt på plads.

Indvendigt:
Kælder fremstår autentisk  i munkesten med flere forskellige murblændinger. Karkteristisk for rummet er også de tre bærende søjler, der på uforklarlig vis  "drejer sig" mere eller mindre, i forhold til husets ydervægge.

Salsrummet fremstår som et meget "rent" rum med  nyere egeplankegulv, bræddeloft oven på gamle bilhuggede bjælker, og med vest- og østvæggens markante spidsbuede sparenicher. 

I vestsidens  nordende sidder et vindue af utvivlsomt  ældre dato end de tre øvrige. Dette fremstår med  småsprodsede ruder og jerngitter sat i karmen.
Mod nord er isat en dør med stort glasareal,  i forbindelse med  fransk altan. Rudestørrelsen er  fremmed i forhold til det øvrige rum.
Bærende fredningsværdier:
Bygningen er uundværlig for Højbymiljøet. I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til blankt murværk med adskillige spor efter forskellige perioders skiftende brug. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de oprindelige/rustikke vægge med forskellige blændingstyper samt de gamle loftsbjælker. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-07-1918
Begrundelse:
Som opført før år 1536 er bygningen uden særlig beslutning fredet efter bygningsfredningsloven. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Adelgade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap