Sag: Korsør Station

Gl. Banegårdsplads 8-10 (tidl. Banegårdspladsen 8-10), Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Korsør Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gl. Banegårdsplads 8-10 (tidl. Banegårdspladsen 8-10)
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Hovedbygningen og kioskbygningen (1906 af Heinrich Wenck). Fredet 1992.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
911/325-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-10-2002
Journal nr.:
2001-926/325-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gl. Banegårdsplads 10
Fredet bygning Gl. Banegårdsplads 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap