Sag: Lodsoldermandens Hus

Toldbodvej 73, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lodsoldermandens Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodvej 73
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Det trelængede anlæg (1681 og senere). F. 1939.*
Beskrivelse:
Den store gårds ældre dele blev opført som tolderbolig i forbindelse med oprettelsen af toldsteder ved Isefjordens købstæder, losse- og ladepladser. På en ildstedshammer i stuehuset findes året 1681 indhugget. Idag består gården af tre længer: et langt fritliggende østvendt stuehus med front mod havnen, hvor der foruden tolderbolig tidligere også var gæstgiveri, en sydlænge, som oprindelig rummede bl.a. pakhus og hestestald samt en kort vestlænge med stalde. Stuehuset er en 18/19 fag lang bindingsværksbygning med teglhængt sadeltag i røde sten opført i ege- og fyrretømmer med rig anvendelse af fyldtømmer, som idag tildels er forsvundet. Huset antages at være opført i 14 fag og siden udvidet i begge ender. Til gårdsiden er tilføjet tre luder. Havefacaden fremstår idag gulkalket over tavl og tømmer, mens gårdsiden er hvidkalket med henholdsvis rødt og sort opstolpet bindingsværk på facade og luder. Den søndre længe var oprindelig fritliggende, men blev omkring 1820 bygget sammen med vestfløjen, idet en portåbning gav adgang til den tidligere lukkede gårdsplads. Til gårdsiden tæller den stråtækte sydlænge tolv fag opført i traditionel bindingsværkskonstruktion. Længen står idag hvidkalket med sort opstolpet tømmer. I den hvidkalkede vestfløj, der er 6 fag lang mod gården, ses intet bindingsværk og længen har iøvrigt undergået en del ændringer. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-02-1985
Journal nr.:
625-4-68/83

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Bygningen har, som Rørvigs største og formentlig ældste hus stor kulturhistorisk værdi og indgår gennem sin beliggenhed tæt ved anløbsbro og havn i et værdifuldt miljø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
2/38

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-09-1939
Journal nr.:
2/38


Dokumenter

Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag. Indeholder bygningshistorisk undersøgelse. 68 sider samt fotografier. Ruth og Søren Lundqvist. Juni 1984.
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag


Navn:
Bygningsfredningsarkivet
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Byggesag
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodvej 73

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap