Sag: Den tidl. råd-, ting- og arrestbygning i Nykøbing S

Holtets Plads 1, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. råd-, ting- og arrestbygning i Nykøbing S
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holtets Plads 1
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Den tidl. råd-, ting- og arrestbygning (1868 af N.S. Nebelong). F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-07-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at det tidligere rådting- og arresthus, opført 1868 efter tegning af N.S. Nebelong, besidder de kvaliteter, der kan begrunde en fredning. Den senklassicistiske bygning, der i det væsentlige fremstår uændret udvendigt såvel som indvendigt, er af høj arkitektonisk værdi. Hertil kommer, at bygningen indgår som et betydende element i bebyggelsen omkring Holtets Plads - en øvrighedsplads, der sammen med pladsens bebyggelse: amtsstuegården og den tidligere skole, bør sikres ved en bevarende lokalplan.
Journal nr.:
411/327-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Holtets Plads 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap