Sag: Ringsted Rådhus

Sankt Bendtsgade 001, Ringsted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ringsted Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Bendtsgade 001
Kommune:
Ringsted
Omfang:
"Rådhuset (1936-37 og udv. 1962 af Steen Eiler Rasmussen) og dets nære omgivelser bl.a. med skulpturen ""Valdemar den Store"" (1936-37 af Johannes Bjerg). F. 1995."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Skulptur ; Træer ; Anlæg ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-03-1995
Begrundelse:
Ringsted Rådhus repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der er forudsætningen for en fredning af et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammel. I arkitekturhistorien repræsenterer rådhuset en nyorientering indenfor den danske funktionelle tradition. I sin hovedform og materialekarakter fremtræder rådhuset som en helstøbt bygning. Interiørerne rummer nagelfast inventar, der er tegnet til eller indarbejdet i bygningen. Rådhuset er i byarkitektonisk henseende et fornemt eksempel på, hvordan en ny bygning er blevet indpasset i forhold til et ændret kirkemonument. Arkitekten har i skrift og tale udførligt redegjort for sine overvejelser og intentioner med hensyn til rådhusets placering og udformning og derved ydet et væsentligt bidrag til forståelsen af de krav, der kan stilles til den arkitektoniske løsning af en byggeopgave. (EKP, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/329-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sct Bendtsgade 1

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mur
Signatur Skulptur
Signatur Træer
Signatur Anlæg
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap