Sag: Sigerstedvej 109

Sigerstedvej 109, Ringsted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sigerstedvej 109
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sigerstedvej 109
Kommune:
Ringsted
Omfang:
Bindingsværkshuset (ca. 1830). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at bindingsværkshuset fra første halvdel af 1800-tallet har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bortset fra en ny glasdør i husets haveside og fjernelsen af enkelte skillevægge, belyser huset ved sin iøvrigt oprindelige form og planindretning boligforholdene for landarbejdere i første halvdel af 1800-tallet.
Journal nr.:
411/329-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-11-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/329-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sigerstedvej 109

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap