Sag: Brænderigården

Slotsgade 53, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brænderigården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 53
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Forhuset (1810). F. 1918.*
Beskrivelse:
Kun få gamle købstadshuse er bevaret i Slagelse, heriblandt den gedigne og ganske anselige tidligere brænderigård. Bygningen er opført omkring 1810 i klassicistisk stil med grundmurede facader af ret blandet murstenskvalitet og -størrelse samt med teglhængt tag. Den meget lange gadefacade, der er inddelt i 17 regelmæssige fag, domineres af et fem fag bredt midtparti i to stokværk prydet med hvidpudsede, kannelerede kolossalpilastre, mens de lavere sider i et stokværk alene er udstyret med en tandsnitsgesims over det glatpudsede, gulkalkede murværk. Et smigfag ved vestgavlen er karakteristisk for købstadsbyggeriet i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningen gennemgik en omfattende restaurering og ombygning i årene 1970-73. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-07-1974
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
En imponerende og arkitektonisk veldisponeret gammel længe af stor kulturhistorisk og miljømæssig værdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 53

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap