Sag: Valbygård

Valbygårdsvej 94, tidl. Valbygårdsvej 88B, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Valbygård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Valbygårdsvej 94, tidl. Valbygårdsvej 88B
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Hovedbygningen (1853-55 af L.A. Winstrup og udvidet 1884). F. 1996.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-01-1996
Begrundelse:
Valbygårds hovedbygning markerer sig som et yderst velbevaret eksempel på en nyere herregård. Bygningssynet påskønner, at en stor del af det oprindelige løse inventar er bevaret og bibeholdt på sin oprindelige plads, og således sammen med det faste inventar giver et fint og samlet indtryk af en herregårds indretning i midten af 1800-tallet. Endvidere påskønner Synet, at Valbygård landskabelige have er bevaret. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/333-002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Valbygårdsvej 88 B, Valbygård Matr.nr. 1a, Valbygård hgd, Slagelse Jorder Farvearkæologisk undersøgelse af vinduernes udvendige malingslag 2 sider + 2 sider billeder Nationalmuseet August 1997Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Valbygårdsvej 94

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap