Sag: Englænder Jernbanebroen

Slagelse-Hejninge vejstrækning, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Englænder Jernbanebroen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slagelse-Hejninge vejstrækning
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Den trebuede jernbanebro over vestbanen på vejstrækningen Slagelse-Hejninge, 95,822 km fra København (1853). F. 1981.
Beskrivelse:
"I de danske jernbaners pionerår i midten af forrige århundrede havde man endnu ikke hjemlig ekspertise til anlægsarbejderne, hvorfor store, internationalt virkende engelske entreprenører forestod projektering og opførelse af såvel banelegeme som bygninger. Således kom Fox, Henderson & Co. til at anlægge Roskilde-Korsørbanen, som åbnede i 1856. En særlig bygningskategori var broerne, der førte vejnettet over sporene. Ikke mange af disse broer har overlevet moderniseringen af trafiknetter, senest fjernelektrificeringen. Broen mellem Slagelse og Hejninge, der er opført 1854, har tre runde buer i gule mursten på piller af granitkvadre, og broens sider består ligeledes af granitkvadre. Et spinkelt jernrækværk afslutter foroven. Denne såkaldte ""englænderbro"", der har betydelige ingeniør- og kulturhistorisk interesse, indgår smukt i den landskabelige helhed. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle). "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-10-1981
Begrundelse:
Et sjældent og velbevaret bygningsværk fra industrialismens tidlige år af stor kulturhistorisk fredningsværdi ved sin illustration af den samfundsmæssige udvikling. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-56/81


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandvejen 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap