Sag: Englænder Jernbanebroen

Slagelse-Hejninge vejstrækning, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Englænder Jernbanebroen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slagelse-Hejninge vejstrækning
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Den trebuede jernbanebro over vestbanen på vejstrækningen Slagelse-Hejninge, 95,822 km fra København (1853). Fredet 1981.
Beskrivelse:
Jernbanebroen er placeret på strækningen Slagelse – Korsør, øst for Hejninge. 

Broen er opført som en cirka 25 meter lang, trefags murbuebro med lysvidder på 4,8 meter. Brobuerne er af teglsten, mens pillernes fundamenter og sider er af bossagetilhugne granitkvadre. Rækværkets sceptre og afviserbjælker er af jern. Sceptrene er fæstnet i fint tilhugne granitblokke, og der er opsat køreledningsskærme.     
Bygningshistorie:
"I de danske jernbaners pionerår i midten af forrige århundrede havde man endnu ikke hjemlig ekspertise til anlægsarbejderne, hvorfor store, internationalt virkende engelske entreprenører forestod projektering og opførelse af såvel banelegeme som bygninger. Således kom Fox, Henderson & Co. til at anlægge Roskilde-Korsørbanen, som åbnede i 1856. En særlig bygningskategori var broerne, der førte vejnettet over sporene. Ikke mange af disse broer har overlevet moderniseringen af trafiknettet, senest fjernelektrificeringen” (Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle). "

I forbindelsen med elektrificeringen i 1980’erne blev der opsat køreledninger og køreledningsskærme. 
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
Miljømæssig værdi:
Jernbanebroens miljømæssige værdi ligger i den ganske diskrete placering i landskabet, indrammet af træer og buske. På begge sider af broen stiger vejen svagt og slår et knæk for at krydse jernbanen vinkelret, hvilket er med til at forstærke oplevelsen af, at passere en bro.
Kulturhistorisk værdi:
Jernbanebroen har meget stor kulturhistorisk og ingeniørhistorisk værdi, idet den er en af landets ældste jernbanebroer, og tillige er en af ganske få bevarede, såkaldte ”Englænderbroer” fra midten af 1800-tallet.   
Arkitektonisk værdi:
Jernbanebroens arkitektoniske værdi knytter sig til den massive og kraftfulde fremtræden i gule teglsten og granitkvadre. Udtrykket er solidt, men også elegant og detaljeret, idet kvadrene er bosserede og de gule sten på siderne fremhæver de tre tøndehvælvede buer. 
Bærende fredningsværdier:
Englænger jernbanebroens bærende fredningsværdier knytter sig til den trefags murbuebro med alle oprindelige og ældre detaljer, herunder sceptre og afviserbjælker, gule teglsten og bosserede granitkvadre. Hertil kommer broens oprindelige materialeholdning og overfladekvalitet. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-10-1981
Begrundelse:
Et sjældent og velbevaret bygningsværk fra industrialismens tidlige år af stor kulturhistorisk fredningsværdi ved sin illustration af den samfundsmæssige udvikling. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-56/81


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Strandvejen 0, Englænder Jernbanebroen, Slagelse Kommune, fredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandvejen 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap