Sag: Sorterup Kirkelade

Sorterup Kirkevej 2 B, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sorterup Kirkelade
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sorterup Kirkevej 2 B
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Bindingsværksbygningen (beg. af 1800-tallet). F. 1979.
Beskrivelse:
Den såkaldte kirkelade, beliggende ensomt ca. 300 m syd for Sorterup kirke, er opført antagelig i begyndelsen af det 19. århundrede i bindingsværk af regelmæssig fagbredde med fodrem hvilende på en syld af marksten og med et smukt pyramidalt stråtag over den fem fag lange og fire fag brede bygningskrop. Facaderne er symmetrisk opbyggede - langsiderne med en dør i midten flankeret af et vinduesfag og afsluttet med skråbånd i endefagene, mens den ene af gavlene er udstyret med en stor revleport over to fag samt skråbånd dekorativt i yderfagene. Bygningen står hvidkalket med sortopstolpet bindingsværk. Den er for nylig istandsat, bl.a. med ny langsgående midtbjælke og stolper til afstivning af tagværket, og bruges idag som kommunalt redskabs- og oplagsskur. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-10-1979
Begrundelse:
Det lille hus har fredningsværdi i kraft af sin monumentale udformning trods den beskedne størrelse. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-91/78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-05-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-115/333-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sorterup Kirkevej 2B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap