Sag: Rytterskolen i Vedbysønder

Vedbysøndervej 1, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rytterskolen i Vedbysønder
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vedbysøndervej 1
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Den stråtækte rytterskole (1723, ombygget 1870 og 1927). F. 1982.*
Beskrivelse:
Rytterskolen i Vedbysønder blev opført 1723 af bygmester Laurits Eriksen som en af de 240 skoler Frederik den Fjerde i 1720 besluttede at lade bygge på sin 12 rytterdistrikter. Opført efter typetegning, sandsynligvis af J.C. Krieger, repræsenterer de Danmarks første egentlige skolebyggeri og fremviste med deres gedigne materialer og dimensioner finere byggeskik i landsbyerne. Det høje helvalmede tegltag viser bygningens status, som blev beseglet med en fornem inskriptionstavle, forarbejdet i København. Huset rummede, foruden den gennemgående skolestue med forstue, en lille lærerbolig med stue, kammer, køkken og spisekammer samt stald. Kun få rytterskoler er bevaret, de fleste i ombygget tilstand. Rytterskolen i Vedbysønder blev 1870 ombygget til fattighus, bl.a. med en udvidelse mod vest og ny stor dobbeltskorsten, og 1927 blev huset privatbolig. Tegltaget er erstattet med strå, og vindues- og dørhuller ændret flere gange. Alligevel har huset med sine hovedproportioner og med sin inskriptionstavle bevaret rytterskole-præget, og bygningen har stor betydning for lokalsamfundets historiske identitet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-10-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
426/333-0001

Type:
Tinglyst fredning
Begrundelse:
Bygningen har i sin oprindelse og senere historie stor kulturhistorisk værdi. Husets oprindelige officielle karakter er godt bevaret og giver fine arkitektoniske virkemidler, mens bygningens placering i den lille landsby har stor betydning for miljøet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-41/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vedbysøndervej 001, Rytterskolen, matr.nr. 2c, 7c, Vedbysønder by, Ottestrup. Bygningshistorisk undersøgelse. 22 sider inkl. udskrift af bygningsarkivalier, tegninger og fotografier. Jan Simmelhag. 1987.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vedbysøndervej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap