Sag: Slagelse Station

Søndre Stationsvej 028 A, Slagelse
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slagelse Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndre Stationsvej 028 A
Kommune:
Slagelse
Omfang:
Hovedbygningen (1891-92 af N.P. Holsøe). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
411/333-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sdr.Stationsvej 28A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap