Sag: Legathuset

Alstedvej 030, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Legathuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Alstedvej 030
Kommune:
Sorø
Omfang:
Bindingsværkslængen (1700-tallet).
Fredet 1977.
Beskrivelse:
Legathuset ligger umiddelbart vest for Alsted Kirke. Bygningens østlige gavl er bygget sammen med kirkemuren. Nord for bygningen ligger en åben plads og syd for ligger en mindre have.

Legathuset er en tretten fag lang, hvidkalket og stråtækt længe i én etage, som er opført dels i bindingsværk, dels i grundmur. Bindingsværket er hovedsageligt af egetømmer med gennemstukne bjælkehoveder. Bygningen har en sokkel af sortmalede syldsten. Vinduerne er traditionelle, gråmalede én- og torammede vinduer med koblede rammer. Overgavlene er beklædt med lodretstående brædder. Mønningen har kragetræer og i rygningen sidder en skorsten med sokkel og krave. Dørene mod gårdspladsen og østgavlen er traditionelle, gråmalede revledøre, mens der på havesiden sidder en tofløjet fyldingsdør.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en traditionel planløsning med flere mindre rum samt en større gennemlyst stue mod øst. Hertil kommer ældre og traditionelle overflader på gulve, vægge og lofter, herunder teglstens- og bræddegulve, halvpaneler langs væggene samt bræddelofter med ældre, synlige bjælker. Loftet er uudnyttet.
Bygningshistorie:
Legathuset er opført omkring 1690 og har siden været ombygget flere gange, hvorved vinduer og døre er flyttet. Oprindeligt kaldes bygningen for Præstehuset, men fra 1768 til 1816 blev det beboet af sognets præsteenker og kaldtes Enkesædet. I 1843 blev huset købt af ejeren på Alstedgården. Hans søn oprettede i 1890 et legat, så huset blev fribolig for trængende i Alsted Sogn. Bygningen fungerede som legatbolig indtil 1950. I 1970 blev Legathuset købt af menighedsrådet og seneste ombygning foregik i begyndelsen af 1970'erne. I dag rummer bygningen kirkens toiletter, redskabsrum, frokoststue m.m. til graveren samt køkken og mødelokale.
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabymagle.
Miljømæssig værdi:
Legathusets miljømæssige værdi relaterer sig til længens centrale beliggenhed umiddelbart vest for Alsted Kirke, idet bygningen indgår som en væsentlig del af det helstøbte kulturmiljø, som kirken i samspil med Legathuset og præstegården udgør. Hertil kommer kirkegårdsmuren, der er bygget sammen med Legathusets østvendte gavl og som afgrænser både den foranliggende gårdsplads og den sydvendte have, og som ligeledes bidrager til opretholdelsen af det historiske kulturmiljø omkring Alsted Kirke. 
Kulturhistorisk værdi:
Legathusets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til længens oprindelige hovedform med ubrudte tagflader samt egnskarakteristisk, overkalket bindingsværk og mindre vinduesåbninger.
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt til de bevarede, ældre konstruktioner, herunder loftsbjælkerne. 
Arkitektonisk værdi:
Legathusets arkitektoniske værdi ligger i den enkle og traditionelle fremtræden med sort sokkel, hvidkalkede mure, helgavle og et ubrudt, stråtækt tag med en enkelt skorstenspibe i rygningen. Den uregelmæssige vinduessætning og bindingsværksfagenes varierende bredde bidrager til indtrykket af en ældre, ydmyg længebygning, som uden at ændre sin hovedform eller prunkløse udtryk har gennemgået flere ombygninger. 
Bærende fredningsværdier:
Legathusets arkitektoniske værdi ligger i den enkle og traditionelle fremtræden med sort sokkel, hvidkalkede mure, helgavle og et ubrudt, stråtækt tag med en enkelt skorstenspibe i rygningen. Den uregelmæssige vinduessætning og bindingsværksfagenes varierende bredde bidrager til indtrykket af en ældre, ydmyg længebygning, som uden at ændre sin hovedform eller prunkløse udtryk har gennemgået flere ombygninger. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-09-1977
Begrundelse:
Det kulturhistorisk interessante hus indgår som et vigtigt element i miljøet omkring Alsted kirke og præstegård. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-49/76


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Alstedvej 30

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap