Sag: Sorø Station

Stationspladsen 2 A, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sorø Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stationspladsen 2 A
Kommune:
Sorø
Omfang:
Hovedbygningen med østre og vestre udhuse og forbindelsesmure (1856 af Fox, Henderson & Co., ombygget 1888-99 af N.P. Holsøe) og vandtårnet beliggende sydvest for hovedbygningen (1922 af K.T. Seest). F. 1993. Udv. 1993.
Beskrivelse:
(Ikke oplyst) Vandtårnet opført 1922 er idag dækket af røde teglsten, den oprindelige tagdækning var skifer, ifl. Thomas Kappel, CAJ 25. 8.1999
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-02-1993
Journal nr.:
411/335-0000

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-01-1993
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
16-04-2015
Journal nr.:
2011-7.82.02/340-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Stationspladsen 2A
Fredet bygning Stationspladsen 2A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap