Sag: Priorgade 3 A - Fredning ophævet

Priorgade 3 A, Sorø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Priorgade 3 A - Fredning ophævet
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Priorgade 3 A
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (1857). F. 1985. Ophævet 2013
Beskrivelse:
Det senklassicistiske forhus i to etager med høj kælder og rødt teglhængt heltag med kviste blev opført af P.C. Fobian som beboelsesejendom i årene 1856-57. I det ydre fremstår bygningen næsten uændret fra opførelsen med mange fine bygningsdetaljer. Den fjorten fag lange gadefacade har enkel og karakteristisk dekoration i lavt relief med en klar horizontal betoning ved en gennemgående sålbænk under stueetagens vinduer og en kordongesims, begge markeret med hvid kalkning. Portåbningen i de to midterste fag indrammes af en ligeledes hvidkalket, kvaderfuget portal afsluttet af en spinkel frontispice, mens selve porten består af en tofløjet revlesdør med rundbuet overvindue delt af radiære sprosser. Til gårdsiden fremtræder det grundmurede og gulpudsede forhus helt prunkløst. Bygningen er restaureret 1990. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-05-1985
Begrundelse:
Et monumentalt og tidstypisk købstadshus fra senklassicismen, som er et vigtigt element i miljøet mellem akademi og bymidte. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-72/82

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-08-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på ejendommen Priorgade 3 A i Sorø Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fred ningen. Forhuset på ejendommen Priorgade 3 A er i det ydre velbevaret, men er i det indre væsentligt ombygget. Planløsningen er nyere, og interiøret fremstår med nyere overflader og bygningselementer, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til bygningens ydre i form af placeringen, facaden med vogngennemkørselen og gårdsiden, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at opretholde fredningen. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat kan indgå i det samlede, historiske gadeforløb. Kulturstyrelsen udpeger derfor bygningen som bevaringsværdig.
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
07-11-2013
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Priorgade 3A

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap