Sag: Torvet 5 - Fredning ophævet

Torvet 5, Sorø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 5 - Fredning ophævet
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 5
Kommune:
Sorø
Omfang:
Forhuset (opr. slutn. af 1700-tallet, ombygget 1803 og 1978). F. 1968.* Ophævet 2013.
Beskrivelse:
"Det lille, lave bindingsværkshus med teglhængt heltag fremstår idag efter en gennemgribende istandsættelse 1976-78 ved Søren Lotz med en næsten total nedrivning af det ældre hus. Det genopførtes dog i det ydre stort set i sin tidligere skikkelse med benyttelse af gamle byggematerialer til tømmeret og de udmurede tavl samt med genanvendelse af den gamle port. Derved bevaredes det betydningsfulde miljø som bygningen danner sammen med bl.a. nabobygningen "Regensen". Det oprindelige hus gik antagelig tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor der lå et tolv fags bindingsværkshus på grunden. Ved en ombygning 1803 udvidedes bygningen mod vest med et fag til de nuværende tretten fag, hvoraf kun elleve er synlige mod torvet. Bygningen står idag gulkalket - mod torvet over såvel murværk som tømmer, mens bagsiden står med sort opstolpet bindingsværk. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle). "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-04-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-10-1968
Begrundelse:
"Den pæne gamle længe med naboskab til ""Regensen"" er et vigtigt element i det historiske købstadsmiljø ved torvet i Sorø. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991)."
Journal nr.:
6/64

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
16-08-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på ejendommen Torvet 5, Sorø Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Forhuset på ejendommen Torvet 5 er på nær få dele af bindingsværket og loftsbjælkerne genopført i slutningen af 1970’erne, og har derfor kun få arkitektoniske, arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier. Bygningens autenticitet er stærkt svækket og den støbte sokkel, øgede murhøjde og nyere skorsten understøtter indtrykket af en nyopført rekonstruktion. I det indre er planløsningen væsentligt ombygget og bygningen fremstår, på nær flere ældre loftbjælker, med nyere overflader der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til placeringen i gadebilledet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen i det ydre har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at bygningen fortsat vil indgå i det samlede, historiske gadebillede. Kulturstyrelsen udpeger derfor forhuset på ejendommen Torvet 5 som bevaringsværdigt.
Journal nr.:
2012-7.82.04/340-0004


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 5

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap