Sag: Nordvestsjællands Elektricitetsværk

Hovedgaden 036, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Elværk
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordvestsjællands Elektricitetsværk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hovedgaden 036
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Det tidl. elektricitetsværk med tilhørende smøre- og værkstedshal, de to bygninger med henholdsvis tidl. direktør- og regnskabsførerboliger, funktionærboliger m.v. samt vaskehus og den havelignende gårdsplads (1913 af Ivar Bentsen). F. 1991.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Elværk
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-12-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at det tidligere elektricitetsværk med tilhørende smøre- og værkstedshal, de to bygninger med henholdsvis funktionærboliger, direktør- og regnskabsførerboliger, vaskehuset og den havelignende gårdsplads besidder den fremragende værdi, der begrunder en fredning, selvom anlægget endnu ikke er 100 år gammelt. Anlægget, der er opført 1913 efter tegning af Ivar Bentsen, er et af de tidligste eksempler på anvendelsen af den nyklassicistiske stil og betegnede et gennembrud i Ivar Bentsens produktion. Bygningerne er solide, håndværksmæssigt godt udført og rummer en række anvendelsesmuligheder. Den enkle og gode byggeskik vandt senere stor udbredelse gennem Landsforeningen Bedre Byggeskik.
Journal nr.:
411/339-0001


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning N V E 9
Fredet bygning Hovedgaden 36
Fredet bygning N V E 3
Fredet bygning Hovedgaden 36

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap