Sag: Torbenfeld

Ringstedvej 50, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torbenfeld
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ringstedvej 50
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Hovedbygningen (sydfløjen ombygget middelalderhus, forlængelse og det ottekantede tårn fra 1600-tallet, ombygget 1767 og ca. 1900; østfløj fra 1577, ombygget 1767 og ca. 1900; nordfløj fra 1767, ombygget ca. 1900). F. 1918.
Beskrivelse:
På en uregelmæssig borgholm omgivet af vand rejser den nuværende trefløjede hovedbygning sig i to stokværk med hvidpudsede mure, røde tegltage og kobberklædte tårnspir. Den er resultatet af mange århundreders byggeaktiviteter. Ældst er sydøstfløjen, der rummer murværk fra et middelalderligt stenhus, hvis udstrækning endnu indikeres af den tårnagtige karnap, som blev opført i skellet, da fløjen blev forlænget i 1600-tallet. Også det ottekantede tårn, der afslutter fløjen mod vest, stammer fra denne tid. Midterfløjen mod nordøst fuldførtes i året 1577. Typiske renæssancetræk var forholdsvis store vinduer, hvis kurvehanksbuer endnu delvis anes, og gennemkørselsporten. Nordvestfløjen, hvis facader er leddelt af glatte lisener, blev opført 1767 til erstatning for en ældre bindingsværkslænge. Samtidig moderniseredes de to andre fløje med store vinduer i fast takt, hvidtning af murværket og anlæggelse af et trappehus nord for porten til erstatning for et ældre trappetårn, der blev nedrevet. Af kravet om stemningsskabende arkitektur i historicismen udsprang uden tvivl ønsket om at genskabe anlæggets borgpræg, som tildels var gået tabt ved de forudgående århundredes forsøg på regelretning. Derfor føjede C. Abrahams omkring 1900 kamtakkede gavle til bygningen og udstyrede de eksisterende tårne med kobberhætter. 1906 fulgte opførelsen af de hjelmklædte hjørnetårne, der flankerer nordøstfløjens ydersider, ved C.M. Smidt. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-07-1918
Begrundelse:
Det imponerende herregårdsanlæg vidner om forskellige tiders arkitektursprog og restaureringsidealer, men fremtræder alligevel som en harmonisk helhed, der sammen med den bevaringsværdige staldgård og den delvis bevarede avlsgård danner et fint historisk miljø ved søbredden. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ringstedvej 50

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap