Sag: Skamstrup Præstegård

Grydebjergvej 009, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skamstrup Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grydebjergvej 009
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Hovedbygningen (1858) med de to små sidehuse (1960'erne) samt de to lindetræer ved indgangspartiet. F. 1990.
Beskrivelse:
Som en karakteristisk sammenhørende helhed ligger præsteboligen op ad kirkegårdsmuren tæt ved Skamstrup Kirke og vidner om et traditionelt vigtigt, kulturelt element i landsbyen. Den næsten herskabelige hovedbygning til præstegården er opført 1858 i grundmur med teglhængt heltag og i et stokværk med kælder. Især gårdfacaden er klassicistisk udformet med en symmetrisk regelmæssig fordeling af fem vinduesfag på hver side af hovedindgangen, der flankeres af pilastre kronet med en trekantsfronton. Indgangen flankeres markant af to høje lindetræer. Gavlene er derimod i datidens populære historiserende kamtakstil, som var særlig velegnet til en præstebolig ved at skabe associationer til middelalderlig dansk kirkearkitektur fint repræsenteret i den nærliggende kirke. De to små sidehuse er opført i 1960'erne. I forbindelse med en renovering 1985 blev kældervinduerne tildels blændet. Anlægget står idag hvidpudset over en sorttjæret sokkel. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-09-1990
Begrundelse:
Et både arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuldt senklassicistisk præstegårdsbyggeri, som danner et vigtigt element i landsbymiljøet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
411/341-0003


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Grydebjergvej 9
Fredet bygning Grydebjergvej 9
Fredet bygning Grydebjergvej 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap