Sag: Botanisk Laboratorium

Gothersgade 140, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Botanisk Laboratorium
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gothersgade 140
Kommune:
København
Omfang:
Botanisk Laboratorium/Det Samfundsfaglige Fakultetsbibliotek bestående af hovedbygning med tværfløj og mure og piller omkring de to gårde, gitter mod Gothersgade, strækkende sig til afgrænsningen mod Botanisk Have, og mod Farimagsgade til afgrænsningen mod tilbygningen samt indgangspartiet med portpiller og to platantræer, (1888-90, arkitekt Johan Daniel Herholdt). F. 2011.
Beskrivelse:
Bygningshistorie
Efter overdragelsen af et areal fra Krigsministeriet til Undervisningsministeriet til anlæggelse af Botanisk Have samlede universitetet relevante institutter, Botanisk Laboratorium og Botanisk Museum samt andre forskningsinstitutioner som Mineralogisk Museum og Polyteknisk Læreranstalt på arealet.
Botanisk Laboratorium blev opført 1888-90 og indeholdt foruden laboratorierne et auditorium, boliger for en professor i botanik (havens direktør) og en professor i plantefysiologi.

I 2008 blev det besluttet at Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek skulle overføres til det tidligere Botanisk Laboratorium. Bygningen blev i denne anledning af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur foreslået fredet. Kulturarvsstyrelsen vurderede sammen med Københavns Universitet og arkitektfirmaet Møller og Grønborg at en fredningssag burde afvente den planlagte ombygning, idet ombygningen blev planlagt og gennemført som hvis bygningen var fredet.

Beskrivelse

Botanisk Laboratorium/Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ligger trukket tilbage fra såvel Gothersgade som Farimagsgade. Foran hovedfacaden mod Gothersgade er anlagt en aksefast forplads med adgang mellem markante portpiller og med cirkelrunde brostensbelagte cykelparkeringer på hver side flankeret af to store platantræer.

Bygningens grund er mod to gader afgrænset af et gitter i støbejern, som det mod Gothersgade strækker sig til afgrænsningen mod Botanisk Have og mod Farimagsgade til afgrænsningen ved den lave gård. Gitteret strækker sig hele vejen rundt om Botanisk Have. I Botanisk Have er hvert hjørne af haven markeret med en bygning. Botanisk Laboratorium/Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ligger som en betydelig bygning på det nordvestlige hjørne af haven.

Vedligeholdelsestilstand
Bygningen er nyrenoveret. Rumstrukturen ses så godt som uændret, dog er der tilføjet en elevator fra kælder til 2. sal.

Planbestemmelser
Der findes ikke lokalplan for området.

Kommuneatlas
I Bydelsatlas Inder By/Christianshavn har bygningen bevaringsværdi 2.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Træer ; Mur med portal, låge ; Stakit ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
31-10-2011
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at Botanisk Laboratorium bestående af hovedbygning med tværfløj og mure og piller omkring de to gårde, gitter mod Gothersgade, strækkende sig til afgrænsningen mod Botanisk Have, og mod Farimagsgade til afgrænsningen mod tilbygningen samt indgangspartiet med portpiller og to platantræer, Gothersgade 140, matr. Nr. 162 Nørrevold Kvarter, (1888-90, arkitekt Johan Daniel Herholdt) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Formål. En fredning af Botanisk Laboratorium/Det Samfundsvidenskabelige Fakultuetsbibliotek skal sikre fortællingen om datidens interesse for og stolthed over naturvidenskabens stilling i universitetsforskningen. Hertil kommer at bygningen er en væsentlig bygning i arkitekten J. D. Herholdts oeuvre. Arkitekturhistorie. Bygningen er et markant værk fra den historicistiske periode. Herholdts bearbejdning af den fritliggende italienske palazzostil havde han allerede arbejdet med i den nu nedrevne Nationalbank (1865-70). Miljømæssig værdi. I forhold til Botanisk Have indtager Botanisk Laboratorium sammen med Botanisk Museum, Astronomisk Laboratorium, Geologisk Museum og den tidligere Polyteknisk Læreanstalt de væsentlige bygningsmæssige forankringer i havens hjørner. Gothersgade fremtræder på bysiden med en sammenhængende facaderække, medens havesiden ses som en grøn facade begrænset af gitteret. Botanisk Laboratorium skjules af de store træer og buske og først når man kommer tæt på ses bygningens gennemarbejdede facade. Kulturhistorisk værdi. Bygningen er et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om den naturvidenskabelige udvikling i slutningen af 1800tallet. Arkitektonisk værdi. Bygningen repræsenterer Herholdts interesse for teglstensarkitekturen og dens muligheder. Stilen i bygningen er italiensk renæssance, men Herholdts brug af teglsten var med til at sætte gang i den retning, der i modsætning til den fremherskende ”europæiske tradition”, blev til ”den nationale linje”. Som et af de seneste værker af Herholdt repræsenterer bygningen perioden 1880-1890 på fornem vis. Bærende fredningsværdi. Bygningens ydre fremtræden med de originale vinduer og døre og alle originale detaljer. I det indre den oprindelige rumstruktur med auditoriet og det store trapperum, endvidere alle originale detaljer som bemaling, gerichter, døre og auditoriets stolerækker. Hertil kommer bygningens placering som anker i hjørnet af Botanisk Have. Anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen kan anbefale en fredning af hele gitteret rundt om Botanisk Have.
Journal nr.:
2008-7.82.02/101-0039

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-2013
Journal nr.:
2008-7.82.02/101-0039


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gothersgade 140

Fredede omgivelser: 11

Signatur Træer
Signatur Mur med portal, låge
Signatur Stakit
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap