Sag: Linneavej 5

Linneavej 5, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Linneavej 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Linneavej 5
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Sommerhuset med tilhørende læmur og flisebelægninger (opført 1967 af Gerhdt Bornebusch). F. 2004. *
Beskrivelse:
"Beskrivelse af ejendommen ved fredningen jf. materiale til Bygningssynets møde den 20. august 2003. Sommerhuset, der er beliggende på Sjællands Odde tæt på vandet, er opført på en skovlignende naturgrund med mange høje nåletræer. Huset fremstår mod vejen som en forholdsvis lukket og rå, krummet mur i form af et fragment af et cirkelslag af berappede, røde teglsten. Muren "brydes" af to murede, halvcylindriske udskud med glastag og af et par, lidt tilfældigt placerede, uoplukkelige vinduer, bestående af små, kvadratiske glasplader i spænd mellem beslag og sorte gummilister. Den ligeledes krumme haveside åbner sig derimod op i en mere traditionel udformning med afbarkede granstolper, der støtter et halvtag med kraftigt tagudhæng, båret af bjælker af afbarkede granstammer og belagt med to lag af sammenboltede granbrædder. Havesiden har store glaspartier af termoglas fra loft til gulv, adskilt ved granstolper. Midt på havesiden ses en kraftig, skulpturelt opmuret skorsten. I forlængelse af husets østlige ende ses en flere meter høj læmur og foran denne en solterrasse med rød klinkebelægning, der breder sig i et meterbredt bælte foran huset sydside og vestgavl. Indgang til huset sker i begge husets murede, berappede gavle gennem en stalddør af granbrædder. Endvidere er der adgang gennem en lignende dør til badeafdelingen i udskuddene på husets nordside ud mod vejen. Indvendigt har huset bevaret sin oprindelige og karakteristiske, meget enkle og åbne planløsning med et lille, ensartet køjerum i hver ende af den krumme længe og derimellem en kombineret opholdsstue og spiseafdeling med åbent køkken. Adskillelsen mellem opholds- og soverum er uden døre, men består alene af tværgående, to meter høje, berappede teglstensmure, over hvilke der som i resten af huset er åbent til kippen. Husets opholdsafdeling, spiseafdeling og køkken flyder således ud i ét og har ligesom resten af huset, røde, klinkebelagte gulve. Opholdsafdelingen i den vestlige ende består af en fast, originale sofa, spiseafdelingen af en ligeledes, men lidt højere, fast spisebænk, mens køkken foruden skabsinventar består af en fastmuret, fritstående kogeø beklædt med mørkeblå, glaserede fliser. I stuen ses endvidere en stor, svagt buet, hvidkalket pejs, hvis bund går i ét med - og er del af - stuens røde klinkegulv. De to soverum har faste køjer og skabe af grantræ. Toilettet og brusebadet, placeret i hver sit udskud på nordsiden, har klinkegulv, glastag og enkel, hvid sanitet. Vedligeholdelsesstand: Huset fremtræder vel vedligeholdt og med stor interesse fra bygherre/ejers side i opretholdelsen af dets oprindelige form og indretning. Planbestemmelser: Området er ikke omfattet af bevarende lokalplan, men er ifølge kommuneplanen udlagt som sommerhusområde. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Trundholm Kommune. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Læmur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
01-06-2004
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at sommerhuset med tilhørende læmur og flisebelægninger (1967 af Gerhdt Bornebusch) har de særlige arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, der er yngre end 50 år. Huset er - med sin helt særlige, krummede form med den lukkede, næsten "beskyttende" murfacade og den åbne haveside i træ og glas med den foranliggende lysning - et elegant og meget velbevaret eksempel på 1960'ernes mere eksperimenterende sommerhusbyggeri. Kulturarvsstyrelsen finder det derfor væsentligt for opretholdelsen af sommerhusets fredningsværdier, at man bevarer husets særlige form, materialevalg og farveholdninger. Dvs. den krummede, berappede teglstensfacade med dets to udskud og de små vinduesglugger, de berappede teglstensgavle, havesiden med dens store glaspartier og stolper og vinduesposter af afbarkede granstammer, det bræddebelagte tag med dets tagværk, ligeledes af afbarkede granstammer, samt stalddørene af grantræ. Indvendigt lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at man opretholder husets særlige, helt åbne plan med to soverum, alene adskilt fra det mellemliggende, kombinerede køkken, opholds- og spiserum ved lave vægge i berappet murværk. Hertil kommer husets rå, lidt spartanske indretning med den berappede nordvæg og gavlvægge, de røde klinkegulve, bjælkerne af umalede, afbarkede granstammer og derimellem loftsbeklædningen af umalede granbrædder, køkkenafdelingens kogeø med blåglaserede fliser, den berappede pejs, dørene og soverummenes skabe af ubehandlet grantræ samt opholdsafdelingens faste sofabænk. Endelig skal styrelsen anbefale, at man for at opretholde det tilsigtede indtryk af husets "åbne" haveside bibeholder den eksisterende, foranliggende lysning syd for huset på den ellers skovagtige grund."
Journal nr.:
2003-112/343-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-06-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/306-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-07-2010
Journal nr.:
2009-7.83.03/306-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Linneavej 5

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Læmur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap