Sag: Gudmindrup

Skovsti 15, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gudmindrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skovsti 15
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Sommerboligen (1937 af Arne Jacobsen). F. 1985.
Beskrivelse:
Det kubistisk inspirerede hus, som Arne Jacobsen, en af den internationale funktionalismes foregangsmænd i Danmark, i 1937 opførte til egen sommerbolig, er smukt beliggende halvt indbygget i en klit i et hede- og plantageområde ved Sejrøbugten med bygningskroppen fint tilpasset terrænet. Huset er opført i to planer bestående af en lavtliggende rektangulær afdeling med soveværelser, køkken m.m. samt en krum bygningsdel hævet op på klittens plateau indeholdende en opholdsstue med (oprindeligt) vid udsigt over det omliggende landskab. I det ydre er sommerhuset præget af det kubistiske formsprogs spil mellem flader og linier, særlig markant i det krumme bygningslegeme, med glatte hvidpudsede facader, der dækker over et traditionelt muret hus, og flade tage. Det strenge, rene indtryk brydes lidt i østfacaden, der har en bred overdækket veranda og hvis vinduer og døre har skodder. Tidens nye arkitekturtendenser ses også i den krumme bygningsdels friere planløsning med opholdsrum i to niveauer, hvorimod resten af huset er mere traditionelt i planopbygningen med værelserne placeret på hver side af en lang gang. Alle detaljers enkle form og gennemtænkte funktion bærer tydeligt præg af Jacobsens strenge krav til funktionelt og smukt design. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1985
Begrundelse:
Trods dets beskedne størrelse og jævne funktion er dette velbevarede sommerhus fra 1937 et hovedværk i moderne dansk arkitektur, hvorfor det - skønt under 100 år gammelt - fortjener fredning. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
621-4-85/84


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gudmindrup Skovsti 015, Arne Jacobsens sommerbolig, matr.nr. 12s, Gudmindrup by, Højby. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Jan Steen Jacobsen/Stenstrup Museum. December 1984.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gudmindrup Skovsti 15
Fredet bygning Gudmindrup Skovsti 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap